Se alle løsninger

Kaspersky Security Intelligence Services

Verdensledende sikkerhetsetterretning, eksperttjenester og sikkerhetskurs

KONTAKT OSS

Trusselmiljø

Hver dag utsettes bedrifter for en rekke nettangrep. Sofistikerte trusler vokser stadig frem, og nettkriminelle utvikler innovative teknikker for å overliste etablert sikkerhetsteknologi. Tradisjonelle sikkerhetsløsninger som anti-virus, brannmur og beskyttelsessystemer mot inntrenging er ikke lenger tilstrekkelig for omfattende beskyttelse. Nye beskyttelsesteknikker er nødvendige for å fylle dette sikkerhetshullet. Derfor har vi utviklet en rekke tjenester basert på Kaspersky Labs unike etterretning og ekspertise.

Opplæring i nettsikkerhet for IT-sikkerhetseksperter

'Opplæring i nettsikkerhet er av avgjørende betydning for bedrifter som står overfor stadig flere trusler i kontinuerlig utvikling. Sikkerhetsansatte må beherske avanserte sikkerhet teknikker som utgjør en viktig komponent i effektiv trusselhåndtering og dempingsstrategier.

Hvordan kan du etablere og forbedre ferdighetene til dine interne nettsikkerhetseksperter? Hvordan kan du redusere risikoen for konsekvenser av hendelser? Kaspersky Lab tilbyr en lang rekke opplæringsprogrammer som spenner fra grunnleggende til ekspertnivå innen digital etterforskning og analyse av skadelig programvare.

Vise PDF*

Sikkerhetsbevissthet på Internett

'Rundt 80 % av alle hendelser på Internett skyldes menneskelige feil. Hvordan kan du forbedre dine ansattes sikkerhetskunnskap? Kaspersky Lab tilbyr en portefølje av opplæring i sikkerhetsbevissthet på Internett, inkludert kurs i bedriften og på Internett.

Vi hjelper kundene å utvikle en sikkerhetskultur på Internett under ledelse av bedriftens sikkerhetsteam og personalavdeling ved hjelp av opplæringsprogrammer. Opplæringsprogrammene bruker spillelementer og henvender seg til alle nivåer i organisasjonsstrukturen.

  Lær hvordan det fungerer

Sikkerhetsetterretning

Hvordan kan du holde deg oppdatert på de nyeste, stadig fremvoksende truslene som er rettet mot bedrifter? Hva om SIEM-systemet ditt ikke har tilstrekkelig evne til å fange opp trusler på Internett? Hvordan kan du bli varslet i tide om de farligste avanserte, vedvarende truslene? Kaspersky Lab tilbyr en portefølje av sikkerhetsetterretningstjenester som er laget for å redusere disse risikoene:

Trusseldatastrømmer – styrk SIEM-løsningen din og forbedre etterforskningsevnene ved hjelp av Cyber Threat Data fra Kaspersky Lab.

APT Etterretningsrapporter – få eksklusiv, proaktiv tilgang til beskrivelser av høyt profilerte cyberspionasjekampanjer, inkludert fareindikasjoner (IOC).

Kundespesifikke sikkerhetsetterretningsrapporter – et øyeblikksbilde – et øyeblikksbilde av en angrepsflate som var, blir eller potensielt kan bli utnyttet av nettkriminelle for å angripe organisasjonen. Offentlig tilgjengelige kritiske ressurser og lekket konfidensiell informasjon er inkludert, i tillegg til angrepsvektorer av spesiell interesse for nettkriminelle og utviklere av skadelig programvare.

Vise PDF*

Eksperttjenester

Hva om din interne ekspertise ikke er nok til å håndtere en hendelse på Internett? Hvordan kan du sikre at din IT-infrastruktur eller bestemte programmer er fullstendig sikret mot potensielle nettangrep? Kaspersky Lab tilbyr en portefølje av eksperttjenester som er laget for å redusere og håndtere disse risikoene:

Penetration Testing – finn de svakeste punktene i infrastrukturen din, unngå økonomiske tap, driftsstans og skade på omdømmet forårsaket av nettangrep, overhold myndighetenes, bransjens og bedriftens standarder (f.eks. PCI DSS).

Application Security Assessment – avdekk sårbarheter i alle slags programmer, fra store skybaserte løsninger, ERP-systemer, nettbaserte banktjenester og andre spesifikke forretningsprogrammer til integrerte og mobile programmer på ulike plattformer (iOS, Android og andre).

Digital Forensics and Malware Analysis – rekonstruere et detaljert bilde av en hendelse ved hjelp av omfattende rapporter, inkludert trinn for å gjenopprette etter hendelser.

Vise PDF*

Kom i gang med APT Intelligence

Øk din bevissthet og kunnskap om høyt profilerte målrettede angrep med omfattende, praktisk rapportering fra Kaspersky Lab.

FÅ APT-RAPPORTER

Få bedre oversikt med Maltego-transformeringer

Bruk transformeringer fra Kaspersky Lab for å visualisere forhold mellom trusselindikatorer og få handlingsrettet kontekst.

Get the Transforms for Maltego

Kasusstudier

City of London Police

Solution: Security Intelligence Services

Den britiske politimyndigheten ønsket en koordinert, nasjonal respons fra politiet for å...

VISE PDF*

Telefonica

Solution: Security Intelligence Services

Telefonica er en av de største bredbånds- og telekommunikasjonsleverandørene i verden...

VISE PDF*

Ferrari S.p.A.

Solution: Endpoint Security, Security Intelligence Services

Ferrari tok en strategisk beslutning om å velge Kaspersky Lab som leverandør av...

LES MER
Se alle kasusstudier

Related Products

Ressurser som er markert med en (*) er på engelsk