Skip to main
Service

Cybersecurity Services

Intelligence and expertise providing a new level of cyber-immunity

Security Assessment

Inntrengingstester

A practical demonstration of possible attack scenarios allowing a malicious actor to bypass security controls in your corporate network and obtain high privileges in important systems

FINN UT MER
Program-sikkerhetsvurdering

En grundig jakt på mangler i forretningslogikken og implementeringssårbarheter i alle slags applikasjoner, fra store skybaserte løsninger til innebygde og mobile applikasjoner.

FINN UT MER
Sikkerhetsvurdering av betalingssystemer

Omfattende analyse av maskinvare- og programvarekomponenter i ulike betalingssystemer, som avslører potensielle svindelscenarier og sårbarheter som kan føre til manipulering av transaksjoner.

FINN UT MER
ICS-sikkerhetsvurdering

Kasusspesifikk trusselmodellering og sårbarhetsvurdering av industrielle kontrollsystemer og tilhørende komponenter, som gir et innblikk i din eksisterende angrepsflate og innvirkning på bedriften fra potensielle angrep.

FINN UT MER
Sikkerhetsvurdering av transportsystemer

Spesialisert forskning fokusert på å identifisere sikkerhetsproblemer knyttet til driftskritiske komponenter i moderne transportinfrastruktur, fra bil til luftfart.

Sikkerhetsvurdering av smartteknologi og IoT-sikkerhet

Detaljert evaluering av svært sammenkoblede enheter og tilhørende backend-infrastruktur, som avslører sikkerhetsproblemer i fastvare, nettverk, og applikasjonslag.

FINN UT MER
Red Teaming

Threat Intelligence-driven adversary simulation helping to evaluate the effectiveness of your security monitoring capabilities and incident response procedures

Compromise Assessment

Comprehensive analysis

Detects compromise attempts using a combination of approaches, including threat intelligence, vulnerability assessment and incident investigation

Proactive mitigation

Timely identification of security incidents mitigates their impact before it becomes apparent and protects your resources from similar attacks in future

Incident Response

Hendelsesrespons

Hele syklusen for etterforskning av hendelser dekkes for å eliminere hele trusselen mot organisasjonen din.

Digital kriminalteknikk

Analyse av digitale beviser relatert til nettkriminalitet som danner grunnlaget for opprettelsen av en omfattende rapport som beskriver alle relevante funn

Analyse av skadelig programvare

Gir deg en fullstendig oversikt over atferden og funksjonaliteten til spesifikke skadelige programfiler.

Cybersecurity Training

Hendelsesrespons

Kursene veileder ditt interne team gjennom alle stadier av hendelsesresponsprosessen og gir dem den omfattende kunnskapen som er nødvendig for vellykket utbedring av hendelser.

Analyse av skadelig programvare

Kursene gir kunnskapen som trengs for å analysere skadelig programvare, samle risikoindikatorer (IoC), skrive signaturer for å oppdage skadelig programvare på infiserte maskiner, og gjenopprette infiserte/krypterte filer og dokumenter.

Digital kriminalteknikk

Kursene er utviklet for å fylle hull i erfaring – og utvikler og forbedrer praktisk kompetanse i å finne digitale spor etter nettkriminalitet og analysere ulike typer data for å gjenopprette tidsforløp og kilder knyttet til angrep.

Effektiv oppdagelse med YARA

Deltakerne lærer å skrive de mest effektive Yara-reglene, og teste dem og forbedre dem til de kan finne trusler som ikke kan oppdages av andre.

Kasusstudier

Lær hvordan bedrifter øker sikkerhet og oversikt i hybridskyen med Kaspersky Lab

Ferrari S.P.A.                

Ferrari took a strategic decision to choose Kaspersky as their IT Security provider. They wanted to introduce more stringent IT security measures to protect their core business and ensure an increase in safety.

Read More

City of London Police

Den britiske politimyndigheten HMIC ønsker en koordinert, nasjonal respons fra politiet for å bekjempe nettkriminalitet. Politiet i London valgte å samarbeide med markedslederen Kaspersky Lab for å håndtere dette stadig økende problemet.

Abu Dhabi Racing

For businesses like Abu Dhabi Racing and for the Government of the UAE, the drive for economic growth and development of a technology-enabled, knowledge-based society comes hand-in-hand with the need for sophisticated IT security systems and risk management provisions.

Tekniske dokumenter

Lær mer med tenkningslederskap fra våre globalt anerkjente nettsikkerhetseksperter

Related to this Service

Gir bedrifter et effektivt forsvar mot komplekse trusler og målrettede angrep

Proven Intelligence. Guided Defense.

Bygge et bedriftsmiljø med nettsikkerhet

Total beskyttelse mot alle typer DDoS-angrep på infrastrukturen din

Resources marked with an asterisk (*) are in English.