Skip to main
TJENESTE

Kaspersky Security Assessment

Vurdering av sikkerhetssituasjonen i organisasjonen

Oversikt

Hvordan kan du sikre at din IT-infrastruktur eller bestemte programmer er sikret mot potensielle nettangrep? Det finnes ikke to IT-infrastrukturer som er helt like, og de kraftigste Internett-truslene er skreddersydd for å utnytte de spesifikke sårbarhetene til den enkelte organisasjonen. Jevnlige sikkerhetsvurderinger gir god forståelse av sikkerhetssituasjonen og sikrer samsvar med beste praksis i bransjen.

Inntrengingstesting

Angrepssimulering basert på trusseletterretning, som demonstrerer potensielle angrepsvektorer og gir en oversikt over bedriftens sikkerhetssituasjon fra angriperens synsvinkel.

Sikkerhetsvurdering av programmer

En grundig jakt på mangler i forretningslogikken og implementeringssårbarheter i alle slags applikasjoner, fra store skybaserte løsninger til innebygde og mobile applikasjoner.

Sikkerhetsvurdering av betalingssystemer

Omfattende analyse av maskinvare- og programvarekomponenter i ulike betalingssystemer, som avslører potensielle svindelscenarier og sårbarheter som kan føre til manipulering av transaksjoner.

ICS-sikkerhetsvurdering

Saksspesifikk trusselmodellering og sårbarhetsvurdering av industrielle kontrollsystemer og tilhørende komponenter, som gir innblikk i eksisterende angrepsflate og innvirkning på bedriften fra potensielle angrep.

Sikkerhetsvurdering av transportsystemer

Spesialisert forskning fokusert på å identifisere sikkerhetsproblemer knyttet til driftskritiske komponenter i moderne transportinfrastruktur, fra bil til luftfart.

Sikkerhetsvurdering av smartteknologi og IoT-sikkerhet

Detaljert evaluering av moderne, svært sammenkoblede enheter og tilhørende backend-infrastruktur, som avslører sikkerhetsproblemer i fastvare, nettverk, og applikasjonslag.

Red Teaming

Threat Intelligence-driven adversary simulation helping to evaluate the effectiveness of your security monitoring capabilities and incident response procedures

Kasusstudier

World Chess Federation

Solution: Cybersecurity Services

I februar 2017 kunngjorde FIDE, World Chess og Kaspersky Lab i fellesskap et samarbeid om cybersikkerhet, i første omgang for toårsperioden 2017–18 i forbindelse med sjakk-VM.

Abu Dhabi Racing

For businesses like Abu Dhabi Racing and for the Government of the UAE, the drive for economic growth and development of a technology-enabled, knowledge-based society comes hand-in-hand with the need for sophisticated IT security systems and risk management provisions.

Bruken

  • Lukk sikkerhetshullene før de utnyttes

    Å sørge for at IT-infrastrukturen er sikret mot potensielle nettangrep er en pågående utfordring for enhver organisasjon. Våre sikkerhetsvurderinger med angrepssimulering gir deg en større forståelse av sikkerhetshull i infrastrukturen. Vi avslører sårbarheter og potensielle konsekvenser av ulike angrep, evaluerer effektiviteten av dine nåværende sikkerhetstiltak og foreslår passende utbedringshandlinger og forbedringer.

  • Utbedre sårbarheter i programmene dine

    Enten du utvikler bedriftsapplikasjoner internt eller kjøper dem fra tredjepart, vet du at én enkelt kodingsfeil kan bli et sikkerhetsproblem som utsetter systemene dine for angrep og resulterer i betydelig økonomisk skade eller svekket omdømme. Ved å følge våre anbefalinger kan sårbarheter som avdekkes i applikasjoner, repareres, og slike angrep forhindres.

  • Forbedre sikkerheten til bransjespesifikke infrastrukturer

    Komplekse integrerte informasjonssystemer, sammensatt av ulike maskinvare- og programvarekomponenter produsert av ulike leverandører – noen ganger med lite tanke på sikkerhet – har alltid høyere risiko for nettangrep. Truslene som berører ulike spesialiserte IT-miljøer – finans, industri, transport, IoT osv. – er også veldig forskjellige. Kaspersky Lab er en av svært få eksperter som er opptatt av å gi en detaljert sikkerhetsvurdering av infrastrukturen din i all sin kompleksitet.

Relatert til denne tjenesten

Etterretning og ekspertise gir et nytt nivå av nettimmunitet

Gir bedrifter et effektivt forsvar mot komplekse trusler og målrettede angrep

Øker sikkerheten ved å forutsi, forhindre og respondere på økonomisk motivert nettkriminalitet

Oppfyller de strengeste kravene til sikkerhet og gir uovertruffen beskyttelse for svært kritiske infrastrukturer

Sikrer telekommunikasjonsdata, programmer og nettverk mot de mest avanserte Internett-truslene.

Spesialisert beskyttelse for industrielle kontrollsystemer

Resources marked with an asterisk (*) are in English.