Se alle løsninger

Kaspersky DDoS Protection

Fullstendig beskyttelse mot alle typer DDoS-angrep

KONTAKT OSS

Trusselmiljø

I de senere årene har kostnaden ved å starte et DDoS-angrep blitt redusert – dermed har antall angrep økt raskt. Samtidig har angrepene blitt mer avanserte – og dette har gjort det vanskeligere å beskytte seg mot dem, og vanskeligere for bedrifter å gjenopprette fra. Enkle forebyggingsteknikker – som var effektive for noen år siden – er ikke lenger tilstrekkelige for å beskytte seg mot dagens komplekse DDoS-angrep. Fordi truslene har blitt mer utspekulerte, må du ha sterkere beskyttelse.

Forskjellen

I motsetning til virus-angrep, som har en tendens til å spre seg automatisk, er DDoS-angrep avhengig av menneskelig kompetanse. Nettkriminelle vil vanligvis undersøke bedriften de sikter på. De vil vurdere sikkerhetsproblemer i målbedriftens tilstedeværelse på Internett – og velge de angrepsverktøy på forhånd som mest sannsynlig vil oppnå deres ondsinnede mål. Deretter arbeider de kriminelle i sanntid under angrepet, og justerer sin taktikk kontinuerlig og velger ulike verktøy for å gjøre mest mulig skade.

Hva vi tilbyr

Du trenger en løsning som oppdager angrep så raskt som mulig for å forsvare virksomheten din mot DDoS-angrep. Kaspersky DDoS Protection angriper på to fronter: via DDoS-etterretning og Kasperskys spesielle beskyttelsesinfrastruktur. Vårt sikkerhetsetterretningsteam bruker sofistikerte metoder for å overvåke trussellandskapet for DDoS-angrep for å ligge foran de kriminelle – slik at vi kan påvise av DDoS-angrep tidligere. Dessuten bruker vi en kombinasjon av intern og ekstern teknologi for å beskytte bedriften din.

Hva bedriften din får

Sikkerhetsetterretning

Å spore, analysere, tolke og begrense sikkerhetstrusler i kontinuerlig utvikling, er en enorm oppgave. Bedrifter i alle sektorer står overfor en mangel på oppdaterte, relevante data de trenger for å kunne håndtere risikoene forbundet med sikkerhetstrusler. Kaspersky Labs kunnskap, erfaring og dype etterretning når det gjelder alle sider av sikkerhet på Internett har gjort oss til betrodde partner for verdens fremste politimyndigheter og offentlige instanser, blant annet ved å gi betydelig hjelp ved identifisering og forebygging av DDoS-angrep.

Hvordan det fungerer

Vi tilbyr spesiell sensorprogramvare som kjører på nettstedet ditt for å overvåke nettverkstrafikken. Ved å bygge opp statistiske og atferdstilpassede analysedata, forbedrer sensoren sin evne til å oppdage selv små uregelmessigheter som kan signalisere starten på et DDoS-angrep. Dersom et angrep skjer, vil vi varsle deg og gi deg muligheten til å omdirigere trafikk til ett av våre rengjøringssentre for gjenoppretting. Ingen av prosessene viser innholdet i trafikken. De viser kun metadata for å beskytte personvernet.

Den totale tjenesten – fra oppdagelse til rapportering etter angrepet

Kaspersky DDoS Protection ivaretar alle trinn i forsvaret av din bedrift mot DDOS-angrep. Det:

  • Analyserer Internett-trafikken din – døgnet rundt
  • Varsler deg om et mulig angrep
  • Omdirigerer trafikken til et rengjøringssenter
  • Sender «ren» trafikk tilbake til nettverket

Deretter, etter å ha beskyttet deg mot angrep, vil vi levere en analyse og rapport etter angrepet som gjør at du vet nøyaktig hva som skjedde, hvor lenge det varte og hvordan Kaspersky DDoS Protection håndterte angrepet.

Tekniske dokumenter

Beskytt virksomheten din mot økonomiske tap og tap av omdømme med...

VISE PDF*
Se alle tekniske dokumenter

Ressurser som er markert med en (*) er på engelsk