Kaspersky Security for Business Total

Kaspersky Total Security for Business

Vår beste løsning for sikkerhets- og systemadministrasjon

Kaspersky Labs mest omfattende sikkerhetsløsning, Kaspersky Total Security for Business, gir omfattende beskyttelse for bedriftens IT-nettverk. I tillegg til sikkerhet for stasjonære og bærbare datamaskiner og filservere, pluss datakryptering, verktøy for endepunktkontroll og mobilsikkerhet, inneholder den beskyttelsesteknologier for e-postservere, samarbeidsservere og trafikkflyt gjennom Internett-gatewayer. Utvidede verktøy for systemadministrasjon automatiserer en rekke administrasjonsoppgaver, noe som sparer deg for tid og ressurser.

 • Beskyttelse i flere lag, drevet av en unik kombinasjon av trusselteknologi for stordata, maskinlæring og menneskelig ekspertise.
 • En granulær sikkerhetsadministrasjon gjør det enkelt å administrere og styre alle sikkerhetsproblemer uten behov for ytterligere integrasjons- eller administrasjonsløsninger.
 • Forbedret effektivitet i bedriften ved å aktivere sikker kommunikasjon og samarbeid
 • Forbedret mobil sikkerhet og enhetsadministrasjon for å beskytte data uansett hvor den åpnes fra.
 • Gir kundene den beste mulige beskyttelsen, slik det er vist i uavhengige tester. Kaspersky Lab er verdens mest utprøvde, mest prisvinnende sikkerhet med bransjens høyeste registreringsstatistikk. 
  • Beskyttelse mot alle slags nettrusler som bedriften din står overfor

   Kaspersky Total Security for Business gir beskyttelse i flere lag mot kjente, ukjente og avanserte trusler. Løsningen er drevet av trusselteknologi for stordata, maskinlæring og menneskelig ekspertise for å gi beskyttelse på et høyere nivå. Kraftige styringsverktøy hjelper deg å administrere hvordan programmer kjører, blokkere bruk av uautoriserte flyttbare enheter og implementere Internett-policyer.

  • Beskytter sensitiv forretningsinformasjon

   Tap av en bærbar PC eller mobilenhet kan føre til at konfidensielle data kommer på gale hender. Datakrypteringsfunksjonene hjelper deg med å håndheve kryptering av filer, mapper, disker og flyttbare enheter. Datakrypteringen er enkel å konfigurere og kan administreres fra den samme administrasjonskonsollen som du bruker til å kontrollere alle andre Kaspersky Lab-sikkerhetsteknologier som kjører i nettverket.

  • Forbedre bedriftens effektivitet ved å sikre mobile endepunkter

   Kaspersky Total Security for Business kombinerer mobile sikkerhetsteknologier, fleksible MDM- (Mobile Device Management) og MAM-funksjoner (Mobile Application Management) til å beskytte smarttelefoner og nettbrett samt bedriftssystemene og dataene de har tilgang til. Teknologiene våre er kompatible med de vanligste mobile plattformene og forsvarer både bedriftsenheter og ansattes enheter, inkludert beskyttelse for enheter som blir stjålet eller mistet.

  • Beskytter e-postkommunikasjon

   Selv en enkel e-postmelding med et skadelig vedlegg kan føre til kaos og forstyrre forretningsdriften. Kombinasjonen av optimalisert sikkerhetsskanning og intelligent søppelpostfiltrering beskytter e-posttrafikk, blokkerer mer søppelpost, nesten uten falske positive treff, og reduserer trafikkmengden i bedriftens nettverk. Støtter en rekke postservere. For Microsoft Exchange-servere er innholdsbevisst forebygging av datatap tilgjengelig som en tilleggsfunksjon.

  • Sikker surfing for ansatte

   Vi bruker alle mer og mer tid på Internett på jobb. Med sikkerhetsteknologier som beskytter nettrafikken som strømmer gjennom de vanligste Windows-baserte eller Linux-baserte Internett-gatewayene, bidrar Kaspersky Total Security for Business til at de ansatte kan bruke Internett uten at det utgjør en risiko for bedriften.

  • Muliggjør sikkert samarbeid

   Nyttig for effektivitetsgevinster, samarbeidsverktøy må også beskyttes. Vår sikkerhetsløsning for SharePoint omfatter beskyttelse mot skadelig programvare, innholdsfiltrering og filfiltrering for å håndheve bedriftens policyer og hindre at upassende innhold lagres i bedriftsnettverket. Innholdsbevisst forebygging av datatap er tilgjengelig som en tilleggsfunksjon.

  • Optimaliserer sikkerhetsstyringen

   Det kan være komplisert og tidkrevende å administrere sikkerheten for et stadig økende antall enheter i en bedrift. Kaspersky Total Security for Business inkluderer Kaspersky Security Center, en svært integrert administrasjonskonsoll som gir deg sentral kontroll over alle sikkerhetsteknologiene våre. Dette bidrar til å forenkle administreringen. 

   For mindre selskaper tilbyr vi et utvalg av forhåndskonfigurerte policyer, slik at du raskt kan implementere sikkerhet i nettverket og komme i gang med å dra nytte av beskyttelsen. Hvis du trenger mer fleksibilitet, tilbyr vi et stort utvalg av alternativer for å tilpasse løsningen til sikkerhetsbehovene dine. 

   Integrering med sikkerhetsinformasjon og produkter for hendelsesbehandling (SIEM), for eksempel HP ArcSight og IBM QRadar bidrar til å sikre at bedrifter på Enterprise-nivå får sanntidsdataene de trenger.

 • Sikkerhet i verdensklasse for komplekse IT-miljøer, inkludert bærbare og stasjonære datamaskiner, filservere, mobile enheter, Internett-gatewayer, e-postsystemer og samarbeidssystemer*, sammen med utvidede funksjoner for IT-systemadministrasjon. 

  *Nøyaktig funksjonssett varierer avhengig av plattform.

  • Beskyttelse i flere lag for stasjonære PC-er, servere og mobile enheter

   Sikkerhet og kontroll i flere lag

   Kaspersky Total Security for Business kombinerer flere teknologier for å beskytte alle enheter og miljøer mot et trussellandskap i kontinuerlig utvikling på Internett. Sikkerhetskontroller, i tillegg til blant annet Automatic Exploit Prevention-teknologi og Host-Based Intrusion Prevention System-teknologi, reduserer muligheten for inntrengning av skadelig programvare betydelig. En rekke andre teknologier og prosesser oppdager og identifiserer skadelig programvare ved endepunktet for å stoppe programvaren og rulle tilbake programhandlingene. 

   Det beste fra maskinlæring og menneskelig oppfinnsomhet

   Kaspersky Labs unike HuMachine™-tilnærming er drevet av en kombinasjon av trusselteknologi for stordata, maskinlæring og menneskelig ekspertise for å sikre oppdagelse i flere lag på et høyere nivå, uten at det skaper komplikasjoner eller hodebry for administrasjonen.

   Benytter seg av fordelene ved skyteknologien

   Millioner av Kaspersky-kunder verden over sender oss anonymiserte trusseldata fra enhetene sine til Kaspersky Security Network (KSN). Dette skybaserte trussellaboratoriet samler inn og lagrer store volum med metadata fra mistenkelige filer, slik at det kan ta raske og nøyaktige avgjørelser vedrørende sikkerheten til filer og URL-adresser uten at det må analysere innholdet på nytt. Dette gjør det mulig å beskytte mot ukjente trusler. 

   Oppdager mistenkelig oppførsel

   Kaspersky Endpoint Security for Business Select bruker atferdstilpasset oppdagelse både før og under kjøringsstadiet. Atferdstilpasset registrering er støttet av Kaspersky Security Network som lagrer store volum med metadata fra mistenkelige filer. 

   Før en fil starter opp, bruker atferdstilpasset registrering emulering for å identifisere ukjente og avanserte trusler. Når programmet er blitt startet, overvåker SystemWatcher filene og ser etter tegn på mistenkelig aktivitet.  Skadelige filer blokkeres, og eventuelle programhandlinger rulles tilbake automatisk.

   Beskytter mot utnyttelser

   Ingen applikasjoner eller operativsystemer kan skryte av at de er 100 % fri for sikkerhetsproblemer. Disse sikkerhetsproblemene kan utnyttes av skadelig programvare for å trenge gjennom nettverket, infisere arbeidsstasjoner og servere og forstyrre driften.  Vår innovative Automatic Exploit Prevention-teknologi (AEP) bidrar til å sikre at skadelig programvare ikke kan utnytte sårbarheter i operativsystemet eller programmene som kjører i nettverket. AEP overvåker spesifikt programmer som ofte blir angrepet – som Adobe Reader, Internet Explorer, Microsoft Office, Java og mange flere – for å gi et ekstra lag av sikkerhet som overvåker og beskytter mot ukjente trusler. 

   Blokkerer nettverksangrep

   Trusler rettet mot bedriftens nettverk, inkludert portskanning, tjenestenektangrep og bufferoverløpsangrep, er i vekst. Network Attack Blocker-teknologi oppdager og overvåker mistenkelig aktivitet i bedriftsnettverket og lar deg forhåndskonfigurere hvordan systemene skal reagere hvis det oppdages mistenkelig oppførsel.

  • Sikkerhet utover den stasjonære PC-en

   Sikre alle servermiljøer

   Det er ikke uvanlig at bedrifter kjører en rekke ulike serverplattformer i IT-infrastrukturen sin. Fra Windows-server, Linux- og FreeBSD-klyngeservere til Microsoft og Citrix terminalservere. Kaspersky beskytter dem alle, og optimaliserte skanneprosesser gir minimal innvirkning på serverens ytelse. Hvis det oppstår feil på en av filserverne dine, starter teknologiene våre automatisk på nytt når filserveren starter opp igjen.

   Sørger for mobil sikkerhet

   Mobile enheter brukes i alle bedrifter i dag, og de åpner opp en mulig rute inn i bedriftens nettverk. Kaspersky Total Security for Business beskytter mobile enheter mot de nyeste mobile trusler, teknologi mot nettfisking beskytter mot nettsteder som forsøker å stjele informasjon, og søppelpostfiltre filtrerer bort uønskede anrop og tekstmeldinger. 

   Pakketeknologi skiller bedriftens data og programmer fra brukerens personlige data, slik at bedriftens data beskyttes selv hvis enheten blir borte. Kryptering og beskyttelsesfunksjoner som fjernstyres, kan slette bedriftspakken trygt uten at dette påvirker de personlige dataene eller innstillingene.

  • Sikkerhetskontroller for å administrere programmer, enheter og Internett-tilgang

   Dynamisk hvitelisting for programkontroll 

   Det finnes tusenvis av nye programmer på markedet, og det blir flere hver dag. Det er utfordrende å holde rede på hvilke som utgjør en potensiell trussel. Kasperskys tilnærming med dynamiske hvitelister gir systemadministratorene muligheten til å aktivere en policy for avvisning som standard, som blokkerer alle programmer med mindre de er oppført på hvitelisten. Vårt interne hvitelistelaboratorium kontrollerer programmer for sikkerhetsproblemer fortløpende og legger dem til i databasen over hvitelistede programmer (denne databasen inkluderer over 1,3 milliarder unike filer, og det legges til 1 million filer hver eneste dag). Kaspersky-kunder har tilgang til denne databasen og kan bruke den som den er, eller tilpasse den etter bestemte forretningsbehov. Testmodus sikrer at ingen forretningskritiske programmer blokkeres, og at ingen funksjonaliteter påvirkes uønsket.

   Kontrollere programmer på servere og arbeidsstasjoner

   System Watcher-teknologien overvåker programmets atferd når programmet startes opp på serveren eller på en ansatts maskin, for å identifisere skadelige aktivitetsmønstre. Skadelige filer blokkeres og skadelige aktiviteter rulles tilbake på arbeidsstasjoner. 

   Kontrollere programrettigheter for å minimere risikoer

   For enkelte programmer – selv om programmene kanskje ikke klassifiseres som skadelige – kan aktiviteten oppfattes som høyrisiko. I mange tilfeller er det tilrådelig at disse aktivitetene begrenses. Funksjonaliteten for kontroll over programrettigheter (Host-Based Intrusion Prevention System – HIPS) begrenser aktiviteter innenfor endepunktet i henhold til klareringsnivået som er tilordnet programmet, og begrenser programrettighetenes tilgang til bestemte ressurser, inkludert system- og brukerfiler. Du kan også kontrollere programmenes tilgang til opptaksenheter for lyd og video. 

   Forhindrer at uautoriserte enheter får tilgang

   Med Kasperskys enhetskontroller kan du konfigurere kontroller etter klokkeslett, geografisk sted eller type enhet for å forhindre at uautoriserte enheter får tilgang til nettverket. Du kan justere kontrollene med Active Directory for å få detaljert administrasjon og tilordning av policyer og bruke masker i opprettingen av regler for enhetskontroll. Du kan også hviteliste flere enheter ved behov. Kaspersky Total Security for Business logger også alle handlinger med sletting og kopiering som utføres på flyttbare USB-enheter, og administrerer brukerrettigheter for lese- og skrivehandlinger på CD-/DVD-plater.

   Fleksibel Wi-Fi-kontroll 

   Bruk av ikke-klarerte åpne Wi-Fi-nettverk gjør enheter, og bedriftens nettverk, sårbare for angrep. Ved å lage en liste over klarerte nettverk spesielt for ansatte kan du tillate tilgang til klarerte Wi-Fi-nettverk og forby bruk av andre nettverk uten at dette påvirker de ansattes mobilitet.

   Overvåkning og kontroll av Internett-tilgang

   Vi bruker mer og mer tid på Internett, inkludert når vi er på jobb. Kasperskys nettkontrollverktøy gir deg muligheten til å konfigurere policyer for Internett-tilgang og å overvåke Internett-bruken. Det er enkelt å forby, begrense, tillate og granske brukernes aktiviteter på individuelle nettsteder og/eller kategorier av nettsteder, som spillsider, sosiale nettverk eller gamblingsider. Kontroller basert på klokkeslett på dagen og geografisk plassering kan tilpasses til Active Directory, slik at de kan bidra til å administrere og angi policyer.

  • Kryptering for den beste beskyttelsen av konfidensielle data

   Sterk, medgjørlig kryptering

   Kaspersky Total Security for Business bruker AES-256-krypteringsalgoritmen til å gi sterk kryptering for å beskytte konfidensiell informasjon. Hvis filer eller systemer blir borte eller stjålet, får uautoriserte brukere ikke tilgang til krypterte data. Krypteringen vår er i tråd med FIPS 140-2.

   Integrert kryptering for forbedret administrerbarhet

   Datakryptering er enkel å konfigurere og kan administreres fra den samme administrasjonskonsollen som du bruker til å kontrollere alle andre Kaspersky Lab-teknologier for endepunktsikkerhet som kjører i nettverket. Krypteringsteknologiene våre er utviklet internt fra en enhetlig kodebase. Dette gjør det enklere å ta i bruk krypteringsinnstillinger i tråd med de samme policyene som dekker forsvaret mot skadelig programvare, endepunktkontroller og andre sikkerhetsteknologier ved endepunktet.

   Full diskkryptering og kryptering på filnivå

   FDE (Full Disk Encryption), full diskkryptering, opererer på de fysiske sektorene av disken og gjør det enkelt å kjøre en strategi der alt krypteres på en gang. FLE (File-Level Encryption), kryptering på filnivå, bidrar til sikker datadeling over nettverket. Hvis du ønsker ytterligere sikkerhet – når en fil er kryptert – kan den opprinnelige, ikke-krypterte filen slettes fra harddisken. 

   Kryptering av flyttbare medier

   Kryptering av flyttbare medier kan utføre FDE og FLE for å beskytte data på flyttbare enheter.

   Kryptering i flyttbar modus

   Hvis du har behov for å overføre sensitive data, kan du enkelt konfigurere passordbeskyttede, krypterte, selvutpakkende filer og mapper. En spesiell flyttbarmodus for kryptering på filnivå på flyttbare medier sikrer trygg overføring av data, også til datamaskiner som ikke kjører Kaspersky Security-produkter.

   Forenklet påmelding og smartkort-/token-støtte

   Når en bruker slår på PC-en og angir brukernavnet og passordet, gir vår Single Sign-On-funksjon (enkel pålogging) brukeren umiddelbar tilgang til de krypterte dataene på PC-ens harddisk. Dette sikrer at krypterings- og dekrypteringsprosessene er virtuelt transparente for brukeren, noe som øker effektiviteten og produktiviteten. Godkjenning med to faktorer, via smartkort og token, støttes også.

   Microsoft BitLocker-administrasjon

   Harddiskkryptering på Microsoft Windows-enheter kan administreres ved hjelp av Microsoft BitLocker-teknologi. Med Microsoft BitLocker-administrasjon kan du bruke krypteringsteknologi som er innebygd i operativsystemet, for å forbedre maskinvarekompatibiliteten samtidig som du reduserer påvirkningen på brukeren.  

   Støtte for Intel AES-NI med mer

   Ved å støtte Intel AES-NI muliggjør vi raskere kryptering og dekryptering av data for mange Intel-prosessorbaserte og AMD-prosessorbaserte systemer**. Vår Full Disk Encryption-teknologi støtter også UEFI-baserte plattformer. Ikke-QWERTY-tastatur støttes også.

   **Ikke alle prosessorer støtter AES-NI.

  • Sikre samarbeid og hindre tap av data

   Beskytter SharePoint-miljøer

   Brukervennlig sikkerhet og filtrering av filer og innhold gir deg administrasjon av beskyttelsen for en hel Microsoft SharePoint-serverfarm – fra én konsoll. Innvirkningen på systemets ytelse er minimal.

   Optimalisering av lagring

   Filfiltreringsteknologien vår gir en mer effektiv datalagring ved å eliminere unødvendige filer og gjør det enklere å håndheve policyer for dokumentlagring. Du kan opprette lister over forbudte filnavn og filtyper eller bruke forhåndsdefinerte filtypeprofiler som gjør at du raskt kan implementere policyer for musikk, video, kjørbare filer med mer. Ved å analysere reelle filformater, uansett filtypenavn, sikrer vår teknologi at sikkerhetspolicyer ikke kan brytes av filer som unnlater å bruke en forbudt filtype.

   Gir fleksibel innholdsfiltrering

   Ved å sjekke alle dokumenter mot lister over forbudt innhold, inkludert bestemte ord/fraser og bruk av banneord, hjelper innholdsfiltreringen deg med å kontrollere og tildele interne retningslinjer for samarbeid. Med forhåndsinstallerte ordbøker/kategorier, samt muligheten til å opprette en egen liste over forbudte ord og fraser, er det enkelt å konfigurere innholdsfiltrering som er skreddersydd etter behovene dine.

   Statusinformasjon i sanntid

   Dashbordet vårt gir tilgang til data i sanntid, inkludert IT-sikkerhetsstatus, databaseversjoner og lisensstatus for alle serverne som beskyttes. Kaspersky Total Security for Business gjør det enkelt å generere rapporter om hendelser og sikkerhetsstatus.

   Forbedrer databeskyttelse og samsvar

   Kaspersky Total Security for Business analyserer innholdet i dokumenter lagret i Microsoft SharePoint Server og registrerer og blokkerer alt med konfidensielle eller sensitive data automatisk. Løsningen søker etter ord i forhåndsinstallerte ordbøker, eller egendefinerte ordbøker, samt strukturerte data.*

   *Funksjoner for forebygging av datatap lisensieres separat.

  • Beskytter bedriftens e-post mot datalekkasje

   Sikrer flere plattformer

   Med støtte for en rekke ulike e-postservere – inkludert Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes / Domino, Sendmail, qmail, Postfix, Exim og CommuniGate Pro – beskytter vår løsning for beskyttelse av e-postservere e-posttrafikk og gruppevareservere mot skadelig programvare og spam. Kaspersky Total Security for Business kan også brukes til å konfigurere en dedikert e-postgateway.

   Filtrerer bort spam

   Effektiv filtrering av søppelpost forbedrer effektiviteten og produktiviteten. Vår intelligente søppelpostfiltrering bidrar til at brukeren slipper å motta forstyrrende søppelpost. Den oppnår en svært lav andel falske positive treff og reduserer samtidig trafikken i bedriftens nettverk.

   Støtter serverressurser

   Med optimalisert skanning og muligheten til å ekskludere bestemte elementer fra skanning støtter postserverbeskyttelsen vår belastningsbalansering av serverressurser, noe som resulterer i effektiv beskyttelse uten at ytelsen påvirkes.

  • Beskytter Internett-gatewayer

   Sikrer trafikk

   Våre teknologier gir beskyttelse for trafikk som går gjennom de mest populære Windows- eller Linux-baserte gatewayene – med automatisk fjerning av skadelig eller potensielt ondartede programmer i HTTP(S)-, FTP-, SMTP- og POP3-trafikk. 

   Gir høy registreringsrate uten å forringe ytelsen

   Med intelligent, optimalisert skanning – samt belastningsfordeling – gir Kaspersky Total Security for Business høye oppdagelsesrater, uten vesentlig innvirkning på systemytelsen.

  • Forbedrer sikkerheten og utvider IT-systemadministrasjonen

   Identifisere og løse sikkerhetsproblemer

   Ingen programmer eller operativsystemer er 100 % fri for sikkerhetsproblemer. Problemer som kan utnyttes av skadelig programvare for å trenge inn i nettverket ditt, infisere arbeidsstasjoner og servere og avbryte driften. Når flere programmer kjører i et bedriftsnettverk, er det upraktisk og risikabelt å identifisere sikkerhetsproblemer og oppdatere programvaren manuelt. 

   Funksjonene for vurdering av sikkerhetsproblemer og administrasjon av oppdateringer i Kaspersky Total Security for Business automatiserer prosessen med å forebygge programvarens sikkerhetsproblemer. Registrerte sikkerhetsproblemer kan gis prioritet automatisk og feilrettinger og oppdateringer kan distribueres automatisk. Dette reduserer den skadelige programvarens muligheter for utnyttelse betydelig.

   Administrasjon av maskinvare og programvare

   Alle enheter i nettverket oppdages og registreres automatisk i fortegnelser for maskinvare og programvare. Maskinvarefortegnelsen inneholder detaljert informasjon om hver enhet, og programvarefortegnelsen hjelper deg med å kontrollere programvarebruk og blokkere uautoriserte programmer. Selv gjesteenheter som dukker opp i nettverket, kan registreres og gis tilgangsrettigheter automatisk uten at det går ut over sikkerheten til bedriftens systemer eller data.

   Optimaliserer programdistribusjonen

   Du kan distribuere programvare ved behov eller planlegge det for etter kontortid. I enkelte tilfeller kan du spesifisere ytterligere parametere for å tilpasse programvarepakken som skal installeres. Bruk av sikre, eksterne tilkoblinger til hvilken som helst stasjonær PC eller klient-PC hjelper deg med å løse problemer raskt, og en godkjenningsmekanisme hindrer uautorisert ekstern tilgang. Av hensyn til sporbarhet logges alle aktiviteter under en ekstern tilgangsøkt.

   Automatiserer og optimaliserer distribusjonen av operativsystemer

   Teknologiene våre automatiserer og sentraliserer opprettingen, lagringen og kloningen av sikre systembilder der de oppbevares i en spesiell fortegnelse, klar for tilgang under distribusjon. Avbildninger for klientarbeidsstasjoner kan distribueres via PXE-servere (Preboot eXecution Environment) som tidligere er brukt i nettverket, eller ved hjelp av dine egne funksjoner. Gjennom bruk av Wake-on-LAN-signaler kan du distribuere avbildninger automatisk etter kontortid. UEFI-støtte er også inkludert.

   Reduserer trafikk med ekstern distribusjon

   Hvis du trenger å distribuere programvare eller oppdateringer til et eksternt kontor, kan en lokal arbeidsstasjon fungere som oppdateringsagent for hele det eksterne kontoret. Dette bidrar til å redusere trafikknivået i nettverket.

   Integrasjon med SIEM-systemer

   SIEM-systemer (Security Information and Event Management) kan spille en vesentlig rolle i å hjelpe bedrifter på Enterprise-nivå med overvåkning i sanntid. Derfor har vi inkludert integrasjon med ledende SIEM-systemer for å legge til rette for bedre rapportering og sikkerhet.

  • Sentralisert administrasjon

   Øker den administrative anvendeligheten

   Systemadministratorene strekker seg tynt. Tid som brukes på administrasjon og generering av rapporter, kunne i stedet blitt brukt på viktige forretningsfunksjoner. Kaspersky Endpoint Security for Business Select inneholder Kaspersky Security Center (KSC), et sentralisert, svært integrert styringsverktøy som gir fullstendig oversikt og kontroll over bedriftens Kaspersky Lab-sikkerhetsteknologier for endepunkter. KSC forenkler administrasjonen av mobile enheter, bærbare datamaskiner, stasjonære datamaskiner, filservere og virtuelle maskiner samtidig som den genererer rapporter, det hele fra én enhetlig konsoll.

   Støtte for vanlige MDM-plattformer for å administrere mobile enheter 

   Hvis du vil administrere alle de mobile enhetene dine sentralt, trenger du en sikkerhetsløsning som er integrert med alle ledende plattformer for administrasjon av mobile enheter. Kaspersky Endpoint Security for Business Select støtter Microsoft® Exchange ActiveSync®, iOS MDM og Samsung KNOX™ og muliggjør enkel oppretting av policyer for hver plattform, for eksempel obligatorisk kryptering, håndhevelse av passord, kamerabruk, APN-/VPN-innstillinger. Android for Work gjør det mulig å opprette en bedriftsprofil og gir administrasjon av bedriftsprogrammer og enhet. 

   Tilordne ulike ansvarsområder til ulike administratorer

   Rollebasert tilgangskontroll hjelper deg med å dele ansvar for sikkerhetsadministrasjon og systemadministrasjon mellom flere administratorer. Det kan for eksempel være ønskelig at én administrator administrerer endepunktsikkerhet, endepunktkontroller og mobilsikkerhet, mens en annen administrator tar seg av alle funksjoner for datakryptering og systemadministrasjon. Kaspersky Security Center-konsollen kan enkelt tilpasses slik at hver administrator bare har tilgang til verktøyene og informasjonen som er relevant for deres ansvarsområder.

   Gir et høyere integrasjonsnivå

   All teknologien i Kaspersky Endpoint Security Select er utviklet internt med en tett integrert kode. Det betyr at du ikke trenger å tenke på kompatibilitetsproblemer, og det er også enkelt å skalere. Sømløst integrerte sikkerhetsteknologier som gjør mer for å beskytte IT-miljøet ditt, mens sentralisert administrasjon sparer deg for tid.

Hvilken sikkerhetsløsning er riktig for virksomheten din?

Sammenlign Kasperskys IT-sikkerhetsløsninger for virksomheter

Kaspersky Total Security for Business

Gir deg den mest komplette integrerte plattformen for beskyttelse og administrasjon i bransjen i dag. Omfatter sikkerhet for e-post, Internett og samarbeidsservere så vel som funksjonene for endepunktsikkerhet i Kaspersky Endpoint Security for Business – Advanced- og Select-lagene.

Ikke sikker på hvilken sikkerhetsløsning som er riktig for virksomheten din?