Skip to main
Automated Security Awareness Platform

Kaspersky
Automated Security Awareness Platform

Start bevisstgjøringsprogrammet med noen få klikk

Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP) er en helhetlig løsning for bevissthet rundt sikkerhet og en ny tilnærming til nettbaserte opplæringsprogrammer som ikke bare gir kunnskap, men som også gir ferdigheter i netthygiene. ASAP hjelper kundene hvert steg på veien til å oppnå bevissthet rundt sikkerhet, fra å sette et mål til å evaluere resultater med rapporter og analyser for videre handling.

Opplæringsmål som er enkle å sette, automatisert lærebane, opplæring i spillformat og relevans til det virkelige liv betyr at programmet er effektivt og verdsettes av både de ansatte og ledelsen i bedriften.

 • Programadministrasjon: enkelhet gjennom full automatisering. Start programmet på 10 minutter: Bare sett et mål, og last opp listen over brukere. Plattformen justeres etter tempoet og læreferdighetene til hver enkelt ansatt og gir deg rapportering og anbefalinger for videre handling.
 • Opplæringens effektivitet: kontinuerlig læring i små doser. Innholdet er spesielt strukturert for læring i små doser. Lange og kjedelige leksjoner unngås, og brukerne tilegner seg gode ferdigheter og husker det de lærer.
 • Omfattende verktøysett for hvert sikkerhetsemne. Hver leksjon har forskjellige typer innhold: opplæring, forsterkning av kunnskapen, test eller undersøkelse, oppgaver og øvelser basert på simulering samt simulerte phishing-angrep.
 • Passer til ulike forretningsbehov: støtte for flere kunder med tanke på datterselskaper, mulighet til å betale kun for aktive brukere, støtte for flere språk og tilpasning til ulike kulturer.
  • Sette opplæringsmål og begrunne behovet for et program

   Sett mål basert på følgende:

   • risikoen som den ansattes bestemte rolle utgjør for selskapet. Bruk råd og tips på plattformen
   • opplæringstid som kreves, for ulike grupper av ansatte
  • Sikre at alle ansatte får opplæring til det høyeste nødvendige nivået

   • Bruk automatisert administrering av læring som får alle ansatte opp på det sikkerhetsferdighetsnivået som passer til deres risikoprofil
   • Sørg for at tilegnede ferdigheter forsterkes for å forhindre at de går tapt
   • Gi den enkelte individuell opplæring i eget tempo for å hindre for mye opplæring som ikke tas inn
  • Overvåke fremdriften med rapporter og analyser for videre handling

   • Få datasporing, trender og prognoser i sanntid
   • Bruk sanntidsprognoser for å nå det årlige opplæringsmålet
   • Ta tak i utfordringer før de blir problemer (f.eks. at du vet hvilke enheter i organisasjonen som trenger mer oppmerksomhet, og dermed kan påvirke resultatene deres)
  • Vær sikker på at opplæringen blir satt pris på og dermed er effektiv

   • Engasjer de ansatte gjennom opplæring i spillformat og konkurranser
   • Sørg for at opplæringen er relevant for hverdagen til den enkelte
   • Gjør det mulig å sammenligne individuelle resultater med andre
   • Unngå overlessing
TEKNISK INFORMASJON
Emner innenfor plattformen

Kaspersky Security Awareness