<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=5DiPo1IWhd1070" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

Hvis du allerede har produktet vårt, kan du laste ned oppdateringer og dokumentasjon ved å klikke på nedlastingsknappen.

Kaspersky Security Center 10

Select your Region:

DE NYESTE VERSJONENE

Version 10 (10.4.343) for Windows (Lite package)

Version 10 (10.4.343) for Linux (deb) x64 (Web Console)

Version 10 (10.4.343) for Linux (deb) x86 (Web Console)

Version 10 (10.4.343) for Linux (rpm) x64 (Web Console)

Version 10 (10.4.343) for Linux (rpm) x86 (Web Console)

Version 10 (10.4.343) for Windows (Web Console)

Version 10 (10.4.343) for Windows (Full package)

Version 10 (10.4.343) for Windows (Administration Console)

Select your Region:

Dokumentasjon

Administrator Guide

Best Practices

Best Practices for Service Providers

Getting Started

Implementation Guide

Legal notices

User Guide SCWC

Select your Region:

Release Notes

Release Notes


Kaspersky Endpoint Security for Windows

Select your Region:

DE NYESTE VERSJONENE

Version 10 (10.3.0) for Windows (Strong encryption)

Version 10 (10.3.0) for Windows (Lite encryption)

Select your Region:

Dokumentasjon

Administrator Guide

Select your Region:

OnlineHelp

Select your Region:

Application Control Plugins

Version 10 (10.3.0) for Windows (Application Control Plugin)

Select your Region:

Release Notes

Release Notes


Kaspersky Security 10 for Windows Server

Select your Region:

DE NYESTE VERSJONENE

Version 10 (10.0.0)

Select your Region:

Dokumentasjon

Administrator Guide

Installation Guide

Netstorage Guide

Select your Region:

Application Control Plugins

Version 10 (10.0.0) (Application Control Plugin)

Select your Region:

Release Notes

Release Notes


Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Linux File Servers

Select your Region:

DE NYESTE VERSJONENE

Version 8 (8.0.3) for Linux (deb) (Distributive)

Version 8 (8.0.3) for Linux (rpm) (Distributive)

Select your Region:

Dokumentasjon

Administrator Guide

Installation Guide

Select your Region:

Application Control Plugins

Version 8 (8.0.3) for Linux (deb) (Files .kpd and .sh for Product remote installation)

Version 8 (8.0.3) for Linux (rpm) (Files .kpd and .sh for Product remote installation)

Version 8 (8.0.3) for Linux (deb) (Network Agent)

Version 8 (8.0.3) for Linux (rpm) (Network Agent)

Version 8 (8.0.3) for Linux (deb) (Files .kpd and .sh for Agent remote installation)

Version 8 (8.0.3) for Linux (rpm) (Files .kpd and .sh for Agent remote installation)

Version 8 (8.0.3) for Windows (Application Control Plugin)

Select your Region:

Release Notes

Release Notes