<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=5DiPo1IWhd1070" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

Hvis du allerede har produktet vårt, kan du laste ned oppdateringer og dokumentasjon ved å klikke på nedlastingsknappen.

Kaspersky Secure Mail Gateway

Select your Region:

DE NYESTE VERSJONENE

Version 1 (1.0.0)

Select your Region:

Dokumentasjon

Administrator Guide

Deployment Guide

Select your Region:

Application Control Plugins

Version 1 (1.0.0) for Windows (Application Control Plugin)

Select your Region:

Release Notes

Release Notes


Kaspersky Security 8.0 for Linux Mail Server

Select your Region:

DE NYESTE VERSJONENE

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 8.x (Distributive)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 9.x (Distributive)

Version 8 (8.0.1) for Linux (deb) (Distributive)

Version 8 (8.0.1) for Linux (rpm) (Distributive)

Select your Region:

Dokumentasjon

Administrator Guide

Select your Region:

Application Control Plugins

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 8.x (Network Agent)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 9.x (Network Agent)

Version 8 (8.0.1) for Linux (deb) x86 (Network Agent)

Version 8 (8.0.1) for Linux (rpm) x86 (Network Agent)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 8.x x64 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 8.x x86 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 9.x x64 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for FreeBSD 9.x x86 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for Linux (deb) x64 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for Linux (deb) x86 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for Linux (rpm) x64 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for Linux (rpm) x86 (Web Console)

Version 8 (8.0.1) for Windows (Application Control Plugin)


Kaspersky Security 9.0 for Microsoft Exchange Servers

Select your Region:

DE NYESTE VERSJONENE

Version 9 (9.4.189) for Windows

Select your Region:

Dokumentasjon

Administrator Guide

User Guide

Select your Region:

OnlineHelp

Select your Region:

Application Control Plugins

Version 9 (9.4.189) for Windows (Application Control Plugin)

Select your Region:

Release Notes

Release Notes


Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Lotus Domino

Select your Region:

DE NYESTE VERSJONENE

Version 8 (8.0.3)

Version 8 (8.0.3) for Linux (rpm)

Version 8 (8.0.3) for Windows

Select your Region:

Dokumentasjon

Administrator Guide

Implementation Guide

Select your Region:

Release Notes

Release Notes


Kaspersky Security Center 10

Select your Region:

DE NYESTE VERSJONENE

Version 10 (10.4.343) for Windows (Lite package)

Version 10 (10.4.343) for Linux (deb) x64 (Web Console)

Version 10 (10.4.343) for Linux (deb) x86 (Web Console)

Version 10 (10.4.343) for Linux (rpm) x64 (Web Console)

Version 10 (10.4.343) for Linux (rpm) x86 (Web Console)

Version 10 (10.4.343) for Windows (Web Console)

Version 10 (10.4.343) for Windows (Full package)

Version 10 (10.4.343) for Windows (Administration Console)

Select your Region:

Dokumentasjon

Administrator Guide

Best Practices

Best Practices for Service Providers

Getting Started

Implementation Guide

Legal notices

User Guide SCWC

Select your Region:

Release Notes

Release Notes