Vilkår for bruk

Les disse vilkårene nøye før du bruker dette webområdet

Hvem vi er, og hvordan du kan kontakte oss

https://www.kaspersky.no er et webområde som drives av Kaspersky Lab Denmark ApS ("Vi"). Vi er registrert i Danmark under organisasjonsnummer 36 722 371 og har vårt registrerte kontor på følgende adresse: Sundkrogsgade 21, 2100 Copenhagen.

Vi er et aksjeselskap.

Du kan kontakte oss på nordics@kaspersky.com eller via kundeservice på telefon +45 89 88 78 50.

Ved å bruke webområdet godtar du disse vilkårene

Ved å bruke webområdet vårt bekrefter du at du godtar disse bruksvilkårene, og at du samtykker i å overholde dem.

Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke webområdet.

Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse vilkårene for fremtidig referanse.

Det kan være andre vilkår som gjelder for deg

Disse bruksvilkårene henviser til følgende tilleggsvilkår, som også gjelder for din bruk av webområdet vårt:

  • Våre retningslinjer for personvern, som fastsetter vilkårene for hvordan vi behandler personlige opplysninger vi samler inn fra deg, eller som du gir oss. Ved å bruke webområdet vårt samtykker du i slik behandling og garanterer at alle data som du oppgir, er nøyaktige.
  • Våre retningslinjer for informasjonskapsler, som inneholder informasjon om informasjonskapsler på webområdet vårt.

Vi kan endre disse vilkårene

Vi endrer disse vilkårene fra tid til annen. Hver gang du ønsker å bruke webområdet vårt, må du lese gjennom disse vilkårene for å sikre at du forstår vilkårene som gjelder på det aktuelle tidspunktet. Disse vilkårene ble sist oppdatert 26. April 2017.

Vi kan gjøre endringer på webområdet vårt

Vi kan oppdatere og endre webområdet vårt fra tid til annen for at det skal gjenspeile endringer i produktene våre, behovene til brukerne våre og våre forretningsmessige prioriteringer.

Vi kan sperre eller fjerne webområdet

Webområdet vårt er gjort tilgjengelig gratis.

Vi garanterer ikke at webområdet vårt, eller innholdet på det, alltid vil være tilgjengelig eller fungere uten avbrudd. Vi kan sperre, fjerne eller begrense tilgjengeligheten til hele eller deler av webområdet vårt av forretningsmessige og driftsmessige hensyn. Vi vil forsøke å varsle deg om eventuell sperring eller fjerning i rimelig tid.

Du er også ansvarlig for å sikre at alle personer som har tilgang til webområdet vårt gjennom Internett-tilkoblingen din, er klar over disse bruksvilkårene og andre gjeldende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

Webområdet er kun for brukere i norge

Webområdet vårt er rettet mot personer bosatt i Norge. Vi garanterer ikke at innholdet som er tilgjengelig på eller via webområdet vårt, passer for bruk eller er tilgjengelig andre steder.

Hvordan du kan bruke materialet på webområdet vårt

Vi er eier eller rettighetshaver av alle immaterielle rettigheter på webområdet vårt og av det materialet som er publisert på det (samlet kalt "Materialer").

Disse materialene er beskyttet av lovgivning knyttet til opphavsrett og varemerker og andre lover og traktater rundt om i verden. Alle slike rettigheter er reservert.

Du kan skrive ut ett eksemplar av, og laste ned utdrag fra, enhver side på webområdet vårt for personlig bruk. Du kan også tipse andre i organisasjonen din om innholdet som er lagt ut på webområdet vårt.

Du må ikke endre på papirkopier eller digitale kopier av noe materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte, og du må ikke bruke noen illustrasjoner, bilder, video- eller lydsekvenser eller noe grafikk adskilt fra medfølgende tekst.

Vår status (og den til alle identifiserte bidragsytere) som forfatterne av materialer må alltid anerkjennes.

Du må ikke bruke noen del av materialene for kommersielle formål uten å innhente en lisens til å gjøre det fra oss eller våre lisensgivere.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned noen del av materialene på en måte som er i strid med disse bruksvilkårene, vil retten din til å bruke webområdet vårt opphøre umiddelbart, og du må, etter vår vurdering, returnere eller ødelegge alle kopier av materialer du har tatt.

Ikke stol utelukkende på informasjonen på dette webområdet

Innholdet på webområdet vårt er bare ment som generell informasjon. Informasjonen er ikke ment som råd. Du må innhente profesjonelle råd eller råd fra en spesialist før du utfører, eller avstår fra å utføre, eventuelle handlinger på grunnlag av innholdet på webområdet vårt.

Selv om vi gjør vårt ytterste for å oppdatere informasjonen på webområdet vårt, gir vi ingen garantier, hverken uttrykte eller underforståtte, om at innholdet på webområdet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Vi er ikke ansvarlige for webområder vi henviser til

Webområdet vårt inneholder koblinger til andre webområder og ressurser som leveres av tredjeparter. Disse koblingene på webområdet vårt er bare ment å være til hjelp for deg, slik at du skal kunne finne annen nyttig informasjon på Internett. Når du klikker på disse koblingene, forlater du webområdet vårt og blir omdirigert til et annet webområde. Vi har ingen kontroll over innholdet på slike webområder eller ressurser.

Vi er ikke ansvarlige for innholdet på koblede tredjeparts webområder. Vi representerer ikke disse tredjepartene, og vi går ikke god for og garanterer heller ikke for produktene deres. Vi gir ingen løfter eller garantier om nøyaktigheten til informasjonen på de koblede webområdene. Vi foreslår at du alltid kontrollerer informasjonen hentet fra koblede webområder før du foretar deg noe basert på denne informasjonen.

Vær også klar over at retningslinjene for sikkerhet og personvern på disse webområdene kan være forskjellige fra våre vilkår, så les tredjeparts personverns- og sikkerhetsvilkår nøye.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer rundt produktene og tjenestene som tilbys på koblede tredjeparts webområder, kan du kontakte tredjeparten direkte.

Vi er ikke ansvarlige for virus, og du må ikke introdusere virus

Vi garanterer ikke at webområdet vil være sikkert eller fritt for feil eller virus.

Du er ansvarlig for å konfigurere informasjonsteknologien din, dataprogrammene dine og plattformen din for å få tilgang til webområdet vårt. Du må bruke din egen antivirusprogramvare.

Du må ikke misbruke webområdet vårt ved bevisst å introdusere virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til webområdet vårt, serveren som webområdet vårt er lagret på, eller noen annen server, datamaskin eller database knyttet til webområdet vårt. Du må ikke angripe webområdet vårt via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep. Hvis du bryter denne bestemmelsen, begår du en straffbar handling. Vi vil rapportere alle slike brudd til relevante myndigheter, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å avsløre identiteten din. Ved slike brudd vil retten din til å bruke webområdet vårt opphøre umiddelbart.

Hvilket lands lover gjelder for eventuelle tvister?

Dersom du er en forbruker, må du være oppmerksom på at disse bruksvilkårene, emnet for dem og utarbeidelsen av dem er underlagt norsk lovgivning. Du og vi er enige om at domstolene i Norge skal ha eksklusiv jurisdiksjon.

Dersom du er en bedrift, er disse bruksvilkårene, emnet for dem og utarbeidelsen av dem (og alle ikke avtalefestede tvister eller krav) underlagt engelsk lovgivning. Vi samtykker begge i den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.