Kaspersky Security for Virtualization | Agentless

Kaspersky Security for Virtualization Agentless er utviklet spesielt for å beskytte programvaredefinerte datasentre som er bygd på VMware vSphere-plattformen, inkludert støtte for vShield Endpoint- og NSX-teknologi. Sikkerhetsløsningen gir avanserte sikkerhetsfunksjoner med nesten ingen innvirkning på plattformeffektiviteten. Dermed kan du dra nytte av en bransjeledende løsning for beskyttelse mot skadelig programvare og samtidig bevare høye konsolideringsforhold.

 • Spesielt utviklet for VMware-sikkerhet

  • Innebygd integrasjon med VMware NSX

   Den tette integrasjonen mellom Kaspersky Security for Virtualization Agentless og VMware vSphere- og NSX-plattformer innebærer at infrastrukturen og sikkerhetslagene fungerer tett sammen, slik at du får nye automatiserings- og beskyttelsesnivåer i programvaredefinerte datasentre. Søk etter skadelig programvare, signatur- og heuristikkanalyser samt funksjoner for blokkering av nettverksangrep flyttes til kraftige sikkerhetsenheter og leveres til hver VM så snart den blir slått på.

   • Beskyttelse mot skadelig programvare basert på vår prisbelønnede motor leveres umiddelbart til alle VM-er som administreres av VMware NSX, uten behov for å installere agenter på VM-ene.
   • Funksjoner for Fullstendig, fleksibel sporing og forebygging av inntrengning (IDS/IPS) leveres også til alle virtuelle verter som administreres av VMware NSX-plattformen, noe som bidrar til å beskytte den virtualiserte infrastrukturen mot svært avanserte nettverksbaserte trusler og til og med zero-day-sårbarheter.
  • Automatisk distribusjon for VMware NSX

   Tett integrasjon med VMware NSX gjør det mulig med helautomatisk distribusjon av sikkerhetsenheter (Security Virtual Machine eller Network Attack Blocker). Disse dukker automatisk opp på hypervisoren, basert på sikkerhetspolicyene som er i bruk på hver enkelt VM.

  • Integrasjon med sikkerhetspolicyer

   Tett integrasjon med VMware NSX innebærer at hver enkelt VM nå mottar nøyaktige sikkerhetsfunksjoner som er definert i henhold til bedriftens policyer.

   I et IT-landskap med dynamiske endringer er det viktig å sikre at sikkerhetspolicyen er knyttet til en bestemt VM-funksjon, og ikke et bestemt sted, slik at individuelle sikkerhetsfunksjoner følger med hver enkelt VM fra vert til vert. VMware NSX-plattformen og de tilhørende sikkerhetspolicyene gjør denne funksjonen mulig ved å konsolidere alle sikkerhetsinnstillinger (nettverk, AV og så videre) i én policy. I tillegg forbedrer vi VMware NSX-plattformen ved å bygge inn sikkerhetspolicyer som blokkerer skadelig programvare og nettverksangrep, som er tilgjengelige i Agentless-løsningen vår.

   Denne funksjonen støtter bygging og skalering av perfekt balanserte programvaredefinerte datasentre.

  • Integrasjon med sikkerhetskoder

   Kaspersky Security for Virtualization og VMware NSX-plattformen utveksler nå sikkerhetskoder, som kan endres basert på spesifikke regler (for eksempel skadelig programvare som blir funnet på en VM). Denne konstante samhandlingen mellom infrastrukturen og den tilhørende sikkerheten gjør at det programvaredefinerte datasenteret kan reagere på alle sikkerhetshendelser i sanntid, og om nødvendig automatisk utløse rekonfigurasjon av hele den virtuelle infrastrukturen.

  • Støtte for både NSX og vShield Endpoint

   Hvis du går over eller har tenkt å gå over fra vShield Endpoint- til NSX-plattformen, kan du fortsatt stole på Kaspersky Security for Virtualization Agentless. Vi har forpliktet oss til å støtte vShield-teknologi så lenge kundene våre trenger det. Du kan derfor trygt gjennomføre overgangen problemfritt og fleksibelt, i eget tempo, med visshet om at du alltid får støtte fra Kaspersky Lab.

  Automatisert sikkerhet og overvåking

  • Fullstendig skanning av infrastrukturen

   Ingen «tradisjonell» løsning kan utføre en Agentless-skanning for skadelig programvare på en frakoblet VM. Kaspersky Security for Virtualization innfører avanserte funksjoner som skanner alle VM-er, uansett om de er tilkoblet eller frakoblet. Resultatet er mer effektiv behovsbasert skanning og bedre sikkerhetsdekning i hele infrastrukturen.

  • Avansert SNMP-basert overvåking

   Kaspersky Security for Virtualization kan installeres med en SNMP-agent. Den overvåker og sender omfattende informasjon om SVM-ens «helsestatus» til SNMP-overvåkingsverktøy fra tredjeparter, for eksempel Zabbix og Nagios. SNMP-tellere omfatter vanlige SVM-målinger (prosessor, RAM og så videre) samt spesifikke målinger.

  • Organisering av sikkerhetsoppgaver etter dine behov

   Rutinemessig skanning kan utføres på alle VM-er i henhold til din forhåndsdefinerte tidsplan. Kaspersky Security for Virtualization Agentless unngår automatisk samtidig skanning av et stort antall maskiner, for å bidra til å lette belastningen på systemene.

  • Støtter VMware vMotion fullt ut

   Med full støtte for VMware vMotion sikrer Kaspersky Security for Virtualization Agentless at sikkerheten ikke forstyrres når en arbeidsbelastning flyttes fra én ESXi-vert til en annen. Hvis den nye verten har de nødvendige lisensene, overføres sikkerheten automatisk sammen med arbeidsbelastningen, og alle sikkerhetsinnstillinger forblir slik du konfigurerte dem.

  • Sømløst integrert med VMware vCenter Server

   Kaspersky Security for Virtualization Agentless mottar informasjon om VM-er fra VMware vCenter Server, inkludert en liste over alle VM-er og alle relevante parametre. I tillegg til å gi IT-administratorer bedre synlighet, sikrer denne tette integrasjonen med vCenter Server at beskyttelse automatisk er tilgjengelig når IT-avdelingen konfigurerer en ny VM.

  • Skyassistert beskyttelse mot de siste truslene – inkludert zero-day-angrep

   Skybaserte Kaspersky Security Network (KSN) identifiserer nye trusler og leverer automatisk oppdateringer til IT-systemene dine. KSN bidrar til å beskytte deg mot zero-day-trusler, med en identifikasjonstid som kan være så kort som 0,02 sekunder.

  Den riktige balansen mellom beskyttelse og ytelse

  • Priselønnet beskyttelse mot skadelig programvare

   Med Kaspersky Security for Virtualization Agentless kan filskanneoppgaver flyttes bort fra de individuelle VM-ene og til en dedikert SVM (Security Virtual Machine) som kjører vår bransjeledende motor for beskyttelse mot skadelig programvare. SVM-en er integrert med VMware vShield Endpoint eller NSX og gir omfattende beskyttelse til hver enkelt VM.

  • Sporing og forebygging av inntrengning i virtuelle nettverk (IDS/IPS)

   Kasperskys Network Attack Blocker overvåker nettverkstrafikk og ser etter tegn på aktiviteter som er typiske for nettverksangrep. Når et angrep oppdages, blokkerer Network Attack Blocker den angripende datamaskinen. Kaspersky Security for Virtualization Agentless tilbyr denne funksjonen på nettverksnivå sammen med støtte for VMware vCloud Networking and Security eller VMware NSX.

  • Bevarer ytelsen på virtuelle servere

   Kaspersky Security for Virtualization Agentless er utformet for å beskytte virtuelle servere med optimal effektivitet, uten at det har betydelig innvirkning på hypervisor-ytelsen. Dermed kan du beskytte serverne og de konfidensielle forretningsdataene som er lagret på dem, samtidig som du får alle fordelene med virtualisering.

  • Reduserer belastningen på systemene dine – slik at hver vertsmaskin kan utrette mer

   Kaspersky Security for Virtualization Agentless reduserer belastningen på hver virtuelle vert, inkludert følgende ressurser:

   • Hypervisor I / U
   • Prosessor
   • Minne
   • Lagring
  • Sporer automatisk skannede filer for bedre effektivitet

   Kaspersky Security for Virtualization Agentless sørger automatisk for at nylig skannede filer ikke skannes på nytt under rutinemessig skanning.

  • Eliminerer «oppdateringsstormer» og «skannestormer»

   Med bare én forekomst av sikkerhetsenheten som beskytter hele den virtuelle verten, bidrar Kaspersky Security for Virtualization Agentless til å eliminere «oppdateringsstormer» og «skannestormer» i forbindelse med skadelig programvare.

  • Delt hurtigbuffer

   Når en fil åpnes på en VM, skanner Kaspersky Security for Virtualization Agentless automatisk filen for å sikre at den er trygg, og lagrer deretter resultatet på et område i den delte hurtigbufferen. Når den samme filen åpnes på en annen VM på den samme virtuelle verten, vet sikkerhetsløsningen at ytterligere skanning er unødvendig. Filen blir bare skannet på nytt hvis den har blitt endret, eller hvis brukeren kjører en manuell skanning. Dette sparer ressurser, spesielt i miljøer med virtuelle skrivebord (VDI), der mange VM-er bruker identiske sett med operativsystem- og programfiler.

   Kasperskys teknologi for delt hurtigbuffer bidrar til å øke IT-ytelsen og redusere belastningen på datainfrastrukturen, slik at du kan omfordele ressurser til andre oppgaver uten at det går på bekostning av sikkerheten.

  Uovertruffen pålitelighet og administrasjon

  • Én konsoll for administrasjon av virtuelle, fysiske og mobile enheter

   Kaspersky Security Center, som følger med i Kaspersky Security for Virtualization Agentless, gir én enhetlig administrasjonskonsoll som kontrollerer et bredt spekter av Kaspersky-sikkerhetsteknologier. Du kan administrere beskyttelsen av virtuelle, fysiske og mobilenheter og håndheve konsekvente sikkerhetspolicyer i hele IT-miljøet – alt fra én konsoll.

  • Løsningsdistribusjon uten nedetid

   Under distribusjon er det ikke nødvendig å starte noen maskiner på nytt eller sette verten i vedlikeholdsmodus. Dette bidrar til å opprettholde produktiviteten for brukerne, noe som er ekstremt viktig for datasentre som er forpliktet til å oppnå en oppetid med «fem niere» (99,999 %) eller bedre.

  • Bedre synlighet med detaljert rapportering

   Kaspersky Security Center gjør det enkelt å generere detaljerte rapporter som gir administratorer bedre oversikt over hendelser og utførte oppgaver. Ettersom Kaspersky Security Center lar deg administrere en rekke sikkerhetsprogrammer, kan du produsere rapporter som dekker alle virtuelle, fysiske og mobile enheter som beskyttes av Kaspersky Lab-sikkerhetsteknologier.

  • Et utvalg lisensieringsalternativer forenkler lisenser og reduserer kostnader

   Kaspersky Security for Virtualization Agentless gir valget mellom lisensiering per virtuell maskin og per kjerne, slik at du kan velge alternativet som er mest kostnadseffektivt for virksomheten. For leverandører av store datasentre og IaaS (Infrastructure as a Service – infrastruktur som en tjeneste) vil antallet virtuelle maskiner hele tiden variere, og lisensiering per kjerne vil derfor gi flere fordeler.

 • VMware NSX-infrastrukturer

  • Virtuelle plattformer som støttes

   • VMware vSphere 6.0 med vCenter Server 6.0
   • VMware NSX for vSphere 6.2.4 (inkludert NSX for vShield Endpoint)
   MERK: En gjeldende lisens for NSX for vSphere Advanced eller NSX for vSphere Enterprise kreves for at Network Threat Detection-komponenten skal fungere

  • Windows-baserte gjesteoperativsystemer som støttes

   • Windows 10 (32-/64-biters)
   • Windows 8,1 (32-/64-biters)
   • Windows 8 (32-/64-biters)
   • Windows 7 SP1 (32-/64-biters)
   • Windows Server 2012 R2 uten støtte for ReFS (Resilient File System) (64-biters)
   • Windows Server 2012 uten støtte for ReFS (Resilient File System) (64-biters)
   • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-biters)
   • Windows Server 2003 R2 SP2 (32-/64-biters)

  VMware vShield Endpoint-infrastrukturer

  • Virtuelle plattformer som støttes

   • VMware vSphere 6.0 med vCenter Server 6.0
   • VMware vShield Endpoint fra VMware vCloud Networking and Security 5.5.4.3-serien
   • VMware vShield Manager fra VMware vCloud Networking and Security 5.5.4.3-serien
  • Windows-baserte gjesteoperativsystemer som støttes

   • Windows 10 (32-/64-biters)
   • Windows 8,1 (32-/64-biters)
   • Windows 8 (32-/64-biters)
   • Windows 7 (32-/64-biters)
   • Windows XP SP3 (32-biters)
   • Windows Server 2012 R2 uten støtte for ReFS (Resilient File System) (64-biters)
   • Windows Server 2012 uten støtte for ReFS (Resilient File System) (64-biters)
   • Windows Server 2008 R2 (64-biters)
   • Windows Server 2003 R2 (32-/64-biters)
En del av:

  Kaspersky Security for Virtualization

  Ikke sikker på hvilken sikkerhetsløsning som er riktig for virksomheten din?

  Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre opplevelse av nettstedene våre. Ved å bruke og navigere rundt på dette nettstedet godtar du dette. Du kan finne detaljerte opplysninger om bruken av informasjonskapsler på dette nettstedet ved å klikke på koblingen for mer informasjon.

  Godta og lukk