Kaspersky Vulnerability and Patch Management

Kaspersky Vulnerability and Patch Management Forbedre sikkerheten og reduser kompleksiteten
med automatiske oppdateringer

Nettkriminelle utnytter sårbarheter i operativsystemer og vanlige programmer (Java, Adobe, Internet Explorer, Microsoft Office osv.) i deres målrettede angrep mot bedrifter i alle størrelser.

Denne risikoen blir større med mer kompliserte enhetsnettverk. Hvordan kan du beskytte deg når du ikke vet hva du har?

Kaspersky Vulnerability & Patch Management sentraliserer sikkerhets- og administrasjonsoppgaver og gjør dem automatiske. Det omfatter f.eks. sårbarhetsvurdering, distribusjon av feilrettelser og oppdateringer, maskinvare- og programvareregistre og implementering av programmer. På den måten reduseres risikoer over hele det kompliserte IT-nettverket. Alt fra én enkelt, integrert administrasjonskonsoll.

Finn ut hva kundene sier om teknologiene våre og True Cybersecurity for bedrifter her.

  • Økt synlighet og forbedret risikoreduksjon

   Kaspersky Vulnerability & Patch Management gir omfattende informasjon om enheter og programmer som kjører på nettverket. Verktøyet innhenter data om programvareversjoner og vurderer om oppdateringer kreves og sårbarheter må rettes. De registrerte sårbarhetene kan bli prioritert automatisk, slik at de største sårbarhetene rettes først, og de viktigste oppdateringene blir installert i prioritert rekkefølge. Du får en komplett oversikt over det du har, aktuell risiko og verktøyene som kan håndtere den.

  • Forenklet IT-administrasjon

   Kaspersky Vulnerability & Patch Management er laget for Windows-baserte endepunkt. Du får et verktøysett som automatiserer en rekke funksjoner for klientadministrasjon, slik at du sparer tid og ressurser. Automatisert klargjøring av programmer og operativsystem, ekstern tilgang og feilsøking reduserer tiden og ressursene som kreves for å sette opp nye arbeidsstasjoner og ta i bruk nye programmer.

  • Redusert innvirkning på systemer og brukere

   Kaspersky Vulnerability & Patch Management distribuerer oppdateringer og rettelser sentralt for å gi en optimal oppdateringsplan. Dette sikrer at oppdateringer ikke overbelaster nettverket eller påvirker systemytelsen. Oppdateringer kan gjennomføres utenom arbeidstiden for å redusere avbrytelser. Når du distribuerer ny eller oppdatert programvare til et eksternt kontor, kan du bruke én lokal arbeidsstasjon som distribusjonspunkt for hele det eksterne kontoret.

  SLIK KJØPER DU

  For kunder som ikke har Kaspersky Endpoint Security for Business, er Kaspersky Vulnerability & Patch Management tilgjengelig som en målrettet løsning.

  For Kaspersky Endpoint Security for Business Select-kunder er det tilgjengelig som et tillegg

  Kaspersky Vulnerability & Patch Management er også inkludert i følgende produkter:

  Kaspersky Total Security for Business, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced og Kaspersky Endpoint Security for Business Select kan også kjøpes som et abonnement, med fleksibel, månedlig lisensiering. Hør med din lokale partner om abonnementsalternativer i landet ditt – og se de relevante systemkravene her.

 • Sårbarhetsvurdering og administrasjon av oppdateringer

  Kaspersky Vulnerability & Patch Management gjør all maskin- og programvare på bedriftsnettverket og statusen deres synlig, slik at du alltid vet hva som må til for å beskytte bedriften. Hele syklusen av sårbarhetsvurdering og oppdateringsadministrasjon automatiseres, inkludert sårbarhetsregistrering og -prioritering, nedlasting av rettelser og oppdateringer, testing og distribusjon, og overvåking og rapportering av resultater.

  • Skann, registrer og prioriter sårbarheter

   Automatisk skanning av programvare gjør at du raskt kan registrere, prioritere og utbedre sårbarheter.

   Sårbarhetsskanning kan gjøres automatisk eller planlegges i henhold til en fastsatt plan via en enkel retningslinje om å registrere sårbarheter i Windows og andre systemer (over 150 programmer støttes). Fleksibel administrasjon av retningslinjer gjør det enklere å distribuere oppdateringer og kompatibel programvare og opprette unntak, avhengig av datamaskinens rolle i nettverket.

   En effektiv sårbarhetsvurdering gjør at de mest kritiske sikkerhetsproblemene kan prioriteres og løses først. Sårbarhetens alvorlighetsgrad vurderes av Kasperskys eksperter og gjennom ytterligere trusselkilder. Hvis skadelig programvare utnytter en feil, klassifiseres det umiddelbart som kritisk og prioritert.

  • Last ned og test rettelser og oppdateringer

   Kaspersky Vulnerability & Patch Management kan laste ned rettelser og oppdateringer automatisk. Det kan også fungere som Windows Update (WSUS)-server.

   Før rettelser og oppdateringer distribueres til programmer og operativsystemer i organisasjonen, kan administratoren teste dem for å sikre at systemet ikke påvirker ytelse og de ansattes effektivitet. Administratoren kan begrense listen over aktuelle oppdateringer på endepunkter til kun godkjente oppdateringer. Når kjente sårbarheter er oppdaget og tildelt prioritet, kan rettelsene ved behov bli testet i det lokale miljøet før de blir tatt i bruk.

  • Distribuer rettelser

   Rettelser og oppdateringer kan distribueres umiddelbart og automatisk, eller distribusjonen kan gjøres etter arbeidstiden med støtte fra Wake-On-LAN. Multikastingsteknologi gjør at rettelser og oppdateringer kan distribueres til eksterne kontorer, med formål om å redusere båndbredden som brukes. Da får en maskin i det eksterne kontoret rollen som distribusjonspunkt. Denne maskinen mottar alle de nødvendige rettelsene og oppdateringene og distribuerer dem til andre lokale maskiner for å minimere trafikken på nettverket.

  • Overvåk resultater, og lag rapporter

   Resultater fra rettelsesinstallasjonen kan overvåkes, slik at administratoren får vite om problemet er løst og at rettelsene er vellykket. Administratoren varsles også hvis det oppstår en feil. Hvis oppdateringer for eksempel blir distribuert til 100 maskiner, trenger ikke administratoren å undersøke hver maskin, bare oversiktsrapporten som blir laget.

   Kaspersky Vulnerability & Patch Management gjør at administratoren kan kjøre rapporter på skanninger for å se etter mulige svake punkter, spore endringer og gi ekstra innsyn i organisasjonens IT-sikkerhet, samt vise informasjon om hver enhet og hvert system på nettverket. Informasjon om eksisterende utnyttelse av sårbarheter og kjente trusler samt vanlige sårbarheter og risikoer er også tilgjengelig.

  • Lag og distribuer tilpassede programmer

   Hvis du bruker programmer som ikke står oppført som støttede, kan du allikevel distribuere oppdateringer og applikasjoner fra en sentral plassering.

   Programvareimplementeringen er helt gjennomsiktig. Du kan distribuere programvaren umiddelbart, eller planlegge å distribuere den etter arbeidstiden. I enkelte tilfeller kan du angi ytterligere parametere for å tilpasse programvaren som skal installeres.

  Funksjoner for klientadministrasjon strømlinjeformer rutineoppgaver

  Kaspersky Vulnerability & Patch Management styrker påliteligheten og IT-effektiviteten ved å automatisere mange administrative oppgaver forbundet med å implementere programvareoppdateringer, og gir minst mulig nedetid.

  • Maskinvarebeholdning

   Alle enheter på nettverket – inkludert gjesteenheter – blir automatisk funnet og registrert i en maskinvarebeholdning. Data om enhetskonfigurasjon kan samles inn for å gjøre det enklere å forbedre retningslinjene.

  • Registrer programvarebeholdningen

   Du får detaljert informasjon om all programvaren på nettverket, slik at du kan kontrollere bruken og blokkere uønskede applikasjoner. Programvarebeholdningen har også informasjon om kjøpte lisenser og utløpsdatoer. Det gjør at du kan samle sporingen av lisenssykluser.

  • Ekstern feilsøking

   Kaspersky Vulnerability & Patch Management gir sikker ekstern tilkobling til skrivebords- eller klientmaskiner. Det gjør at du kan løse problemer raskt og effektivt. En godkjenningsmekanisme hindrer uautorisert ekstern tilgang. Av hensyn til sporbarhet og revisjon logges også alle aktiviteter som utføres under en ekstern tilgangsøkt.

  • Distribusjon av operativsystem (OS)

   Kaspersky Vulnerability & Patch Management gir optimal implementering av operativsystem og sparer tid ved å automatisere og sentralisere oppretting, lagring og kloning av sikre systemavbildninger. Avbildninger oppbevares i et spesielt repositorium, klar for tilgang under distribusjon. Avbildning kan implementeres på en arbeidsstasjon ved enten å bruke PXE-servere (Preboot eXecution Environment – også for nye maskiner uten operativsystem) eller bruke Kaspersky Vulnerability & Patch Management (for avbildninger på administrerte maskiner).

   Du kan distribuere avbildninger utenfor arbeidstiden ved å sende Wake-on-LAN-signaler til datamaskiner. UEFI-støtte er også støttet.

   En OS-avbildning kan håndteres på følgende måter:

   • kjøre et skript eller installere ekstra programvare etter at operativsystemet er installert
   • lage en flash-stasjon for oppstart med Windows PE
   • importere en OS-avbildning fra distribusjonspakker – Windows Imaging-format (WIM)
  • Sentralisert administrasjon

   Kaspersky Vulnerability & Patch Management administreres via Kaspersky Security Center, én enkelt enhetlig administrasjonskonsoll som gir deg innsyn i og kontroll over alle verktøyene for sikkerhet og klientadministrasjon. Kaspersky Vulnerability & Patch Management kan enkelt skaleres til å dekke store IT-nettverk. Rollebasert tilgangskontroll gjør det mulig å dele sikkerhetsadministrasjonsansvar mellom flere administratorer.

   To administrasjonsalternativer er tilgjengelige:

   • Kaspersky Security Center MMC-konsollen
   • Internett-konsollen til Kaspersky Security Center

  SLIK KJØPER DU

  For kunder som ikke har Kaspersky Endpoint Security for Business, er Kaspersky Vulnerability & Patch Management tilgjengelig som en målrettet løsning.

  For Kaspersky Endpoint Security for Business Select-kunder er det tilgjengelig som et tillegg

  Kaspersky Vulnerability & Patch Management er også inkludert i følgende produkter:

  Kaspersky Total Security for Business, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced og Kaspersky Endpoint Security for Business Select kan også kjøpes som et abonnement, med fleksibel, månedlig lisensiering. Hør med din lokale partner om abonnementsalternativer i landet ditt – og se de relevante systemkravene her.

TEKNISK INFORMASJON
PROGRAMMER SOM MEDFØLGER

MER INFORMASJON

Ikke sikker på hvilken sikkerhetsløsning som er riktig for bedriften din?