Kaspersky DDoS Protection

Kaspersky DDoS Protection Hold virksomheten i gang … uten problemer

 • Globale nettverk av «rensesentre» for datatrafikk
 • Sømløs integrasjon uten ekstra maskinvare
 • Beskyttelse mot de mest komplekse og omfattende angrepene
  • Hvordan kan DDoS påvirke deg?

   Når hackere eller andre setter i gang et DDoS-angrep (Distributed Denial of Service – distribuert tjenestenekt), kan skaden – og kostnadene – være ødeleggende for virksomheten som rammes. DDoS-angrep brukes til å sabotere målorganisasjonens tilstedeværelse på Internett eller viktige forretningsprosesser – og kan gi langvarige virkninger for offeret. Gjør bedriften din alt den kan for å oppnå effektiv beskyttelse mot DDoS-angrep?

  • Bevarer virksomheten din på Internett

   Siden Internett-aktiviteter spiller en stadig viktigere rolle i nesten alle bedrifters daglige samhandling med kunder, leverandører og medarbeidere, har Ingen virksomhet råd til å ignorere dagens økende DDoS-risikoer. Internett-tjenestene dine – og hele IT-infrastrukturen – er altfor viktig til å være uten beskyttelse:

   • Kundene er mer krevende enn noensinne
   • De forventer konstant tilgang til produkter og tjenester – og det betyr at ikke planlagt nedetid ikke er et alternativ hvis bedriften skal nå målet sitt for kundetilfredshet
   • Ditt eget team trenger pålitelig tilgang til viktige tjenester
   • Mange av medarbeiderne dine kan rett og slett ikke gjøre jobben sin hvis noen av de kritiske systemene settes ut av spill av et DDoS-angrep
   • Virkningene av et angrep kan være vidtrekkende

   Selv om angrepet kanskje er rettet mot et bestemt element i infrastrukturen, kan det også gå ut over andre deler av virksomheten. For eksempel kan et angrep mot en banks interne systemer også stoppe hele nettverket av minibanker.

  • Økonomisk skade … og mer

   De direkte økonomiske kostnadene ved gjenoppretting etter et DDoS-angrep kan være enorme … og omdømmeskaden kan fortsette å øke kostnadene på lang sikt:

   • Direkte økonomiske kostnader
   • Mislykkede salgstransaksjoner – i perioder med nedetid
   • Mislykkede banktransaksjoner på Internett – med mulig bøter
   • YDitt eget team trenger pålitelig tilgang til viktige tjenester
   • Negativ publisitet som avskrekker eksisterende kunder og potensielle kunder
   • Skader for varemerket – som det kan ta år å hente seg inn fra
  • Forvirring forårsaker enda større skade

   Hvis virksomheten din blir utsatt for et DDoS-angrep, kan den også lide andre tap som resultat av feiloppfatninger av hva et DDoS-angrep er – og hvordan det kan påvirke kundene dine. Selv om DDoS-angrep trolig ikke får noen innvirkning på kundenes sikkerhet – kan du være sikker på at kundene vil forstå det?

   Når kunder hører om en «sikkerhetshendelse» – hvilken som helst sikkerhetshendelse – vil noen kanskje frykte at deres konfidensielle informasjon, bankopplysninger og kredittkortnumre er i fare. Selv om denne frykten kan være helt ulogisk – og stamme fra kundenes misforståelser når det gjelder naturen til DDoS-angrep – kan bedriften likevel bli skadelidende.

  • Truslenes omfang

   DDoS-angrep er ikke noe nytt. De har vært en trussel i mange år. Farenivået er imidlertid mye høyere enn i tidligere år.

   Nylig, fordi kostnadene ved å starte et DDoS-angrep har blitt redusert, har antallet angrep økt raskt.

   Samtidig er dagens angrep mye mer komplekse og sofistikerte – så du må gjøre mye mer for å forsvare deg mot dem.

   Anti-DDoS solutions: Protecting against modern DDoS attacks
   Anti-DDoS-løsninger: beskytter mot moderne DDoS-angrep

  • Gårsdagens forsvar kan ikke beskytte deg i dag

   Størrelsen på og raffinementet ved DDoS-angrep har utviklet seg. Dessverre betyr det at dagens komplekse angrep er:

   • mye vanskeligere å forsvare seg mot
   • enda vanskeligere å hente seg inn igjen etter for en bedrift

   I tillegg kan bare størrelsen på et typisk angrep raskt overvelde offerets infrastruktur. Dagens angrep kjører ofte på 80–100 Gb per sekund, så båndbredden til et typisk selskapsnettverk kan bli mettet bare på noen sekunder.

   Alt dette betyr at de enkle forebyggingsteknikkene – som fortsatt var effektive bare for noen år siden – ikke lenger gir tilstrekkelig beskyttelse mot DDoS-angrep. Bedrifter kan ikke lenger forsvare seg mot angrep uten å bruke spesialisttjenester for forsvar. Truslene har blitt mer utspekulerte … så beskyttelsestiltakene dine må være enda smartere.

  • Hvordan DDoS-angrep overvelder virksomheter

   Det er mange forskjellige metoder hackere kan bruke til å overbelaste målbedriftens IT-infrastruktur – for å forårsake tjenestenekt («denial of service»).

   • Volumetriske angrep
    Slike angrep prøver å mette kapasiteten til selskapets Internett-tilkobling ved å generere trafikk som overskrider den tilgjengelige båndbredden.
   • Angrep på programmer og infrastruktur
    Angrep i programlaget prøver å krasje servere som kjører viktige programmer – for eksempel webservere som din tilstedeværelse på nettet avhenger av. Andre infrastrukturbaserte angrep kan prøve å sette nettverksutstyr og/eller serveroperativsystemer ut av spill.
   • Hybridangrep
    Disse kan være spesielt utfordrende – siden de kombinerer volumetriske angrepsmetoder og teknikker for angrep på programnivå eller angrep på infrastruktur.
  • Beskyttelse mot DDoS-angrep … de avgjørende elementene

   For å sikre at bedriften er tilstrekkelig beskyttet mot DDOS-angrep, må du ha en forebyggingsløsning mot DDoS-angrep som hjelper deg å:

   • Oppdage nye angrep så raskt som mulig
    Slik at du kan forsvare virksomheten så snart som mulig etter at hackeren har startet angrepet.
   • Redusere virkningene av angrepet så raskt som mulig
    Slik at bedriften kan redusere – eller fullstendig hindre – avbrudd i forretningsdriften.
  • Kaspersky Labs løsning

   Kaspersky DDoS Protection gir deg en komplett, integrert løsning som inkluderer alt bedriften trenger for å forsvare seg mot DDOS-angrep:

   • spesiell sensorprogramvaren* – for installasjon på stedet
   • tilgang til et fleksibelt, distribuert nettverk av «rensesentre»
   • avansert informasjon om de siste DDoS-angrepene
   • tjenestene til vårt Security Operations Center
   • omfattende støtte – inkludert direkte tilgang til eksperter på DDoS-beskyttelse
   • analyse og rapporter etter angrep
   • … alt understøttet av en sterk tjenesteavtale

   *Sensorprogramvaren kjører på en standard x86-server eller på en virtuell maskin. Hvis du trenger en ny server, kan den leveres av en av Kaspersky Labs partnere.


   Kaspersky DDoS Protection – datablad

  • Hvordan vi beskytter deg

   Kaspersky DDoS Protection tar seg av alle trinn i forsvaret av virksomheten din – fra kontinuerlig 24x7-analyse av trafikken din til å varsle deg om mulig tilstedeværelse av et angrep og deretter omdirigere trafikken, rense trafikken og returnere trafikken «ren» til deg … og, til slutt, gi deg rapporter og analyse etter angrepet.
   I motsetning til andre leverandørers tilbud bekjemper Kaspersky Labs løsning DDoS-angrep på to fronter:

   • spesiell forsvarsinfrastruktur – inkludert vår sensorprogramvare – kjørende hos deg – og systemer som kjører i et nettverk hos Kaspersky Lab
   • Kaspersky Labs DDoS-etterretning – for raskere påvisning av DDoS-angrep
  • Spesialsensor

   Kaspersky Lab leverer spesiell sensorprogramvare som kjøres hos deg – og, så snart den er installert – begynner sensorprogramvaren å samle inn statistikk og bygge bruksprofiler som hjelper den å beskytte virksomheten din.

   Den overvåker trafikken din, og – gjennom kontinuerlig akkumulering av statistiske data og atferdsanalysedata – forbedrer sensoren kontinuerlig sin evne til å oppdage selv svært subtile uregelmessigheter som er karakteristiske for starten på et DDoS-angrep.

   Fordi sensorprogramvaren kjører på en standard x86-server eller en virtuell maskin, har du ikke noen ikke-standard maskinvare å vedlikeholde.

  • Rensesentre

   I tilfelle et DDoS-angrep vil vi varsle deg og gi deg muligheten til å omdirigere trafikken din til Kaspersky Labs rensesentre – og deretter bare få renset trafikk tilbake.

   Vi har investert i et distribuert nettverk av rensesentre – for å gi en svært fleksibel og skalerbar funksjon for rensing av trafikk.

  • DDoS-angrepsintelligens

   Kaspersky Labs eksperter på skadelig programvare bruker avanserte metoder for å overvåke DDoS-trusselbildet og ligge foran hackerne – slik at vi kan oppnå tidligere påvisning av DDoS-angrep.

   Fordi tradisjonelle leverandører av løsninger for DDoS-forebygging ikke har avdelinger for sikkerhetsintelligens, kan ikke disse leverandørene levere dette proaktive laget av beskyttelse.

  • Løsningsfordeler

   Forsvar mot de mest komplekse DDoS-angrepene trenger ikke å være en kompleks oppgave for bedriften.

   Når du velger Kaspersky DDoS Protection, gir du i effekt hele DDoS-angrepsproblemstillingen til Kaspersky Lab.

   Med Kaspersky Labs integrerte forsvarsløsninger på laget, er IT- og sikkerhetsteamene dine frie til å fokusere på aktiviteter i kjernevirksomheten – i trygg forvissning om at du har flerlagsforsvar mot de mest sofistikerte angrep.

   Kaspersky DDoS Protection Technology
   Kaspersky-teknologi for DDoS-beskyttelse

  • Ekspertise er avgjørende

   I motsetning til virusangrep, som har en tendens til å spres automatisk, er DDoS-angrep avhengige av menneskelig ekspertise – og det kan gjøre det spesielt vanskelig å forsvare seg mot DDoS-angrep … med mindre du har Kaspersky Lab-eksperter som hjelp til å beskytte deg.

   For så å si alle DDoS-angrep:

   • Hackere gransker målet sitt
    Angriperne vurderer sårbarheter i målets tilstedeværelse på Internett – og velger deretter på forhånd angrepsverktøyene som mest sannsynlig gjør at hackerne når sitt ondsinnede mål.
   • Internett-kriminelle tar etter taktikkene deres
    I sanntid – under angrepet – endrer hackere hele tiden taktikk, tilpasser metoden sin og velger ulike verktøy … for å maksimere skaden de kan påføre.

   Fordi virkelige mennesker hele tiden finjusterer sine DDoS-angrep, trenger du virkelige eksperter på DDoS-begrensning for å bekjempe angriperne i sanntid – og det er akkurat det Kaspersky DDoS Protection gir.

  • Innebygd kontra ikke innebygd

   Tidligere foreslo en del leverandører bruk av et hybridforsvar som omfattet et innebygd apparat og eksterne rensesentre.Det innebygde apparatet skulle kontinuerlig fange opp forretningstrafikk og gi et visst nivå av forsvar mot små angrep – og bare foreslå å omdirigere trafikken hvis det ble oppdaget et stort angrep. Med den enorme mengden av dagens angrep som er i stand til å overvelde kapasiteten både til et innebygd apparat og Internett-tilkoblingen til målbedriften – på få sekunder – er denne tilnærmingen nå imidlertid utdatert, og den kan gi forsinkelser før trafikken blir omdirigert til et rensesenter.

   Kaspersky DDoS Protection bruker en ikke-innebygd sensor som kontinuerlig overvåker trafikken din – uten å gripe inn i den. Så snart sensoren oppdager et mulig angrep, har du mulighet til å omdirigere all trafikk til et av Kaspersky Labs rensesentre.

   Fordi Kaspersky Labs løsning fullstendig utelukker bruk av innebygde apparater:

   Du har større kontroll over hvorvidt trafikken din skal omdirigeres til rensesentre
   Du har fordelen av DDoS-beskyttelse som også oppnår færre forekomster av falske positive

  • Bedre synlighet og oversikt – i hele virksomheten

   Selv om ingen kan hindre Internett-kriminelle i å angripe virksomheten, har Kaspersky Lab et perfekt utgangspunkt for å gi rask reaksjon på DDoS-angrep. Deretter – etter vi har forsvart deg mot angrepet og begrenset virkningene – leverer vi detaljert analyse av og rapportering om nøyaktig:

   • det som skjedde
   • hvor lenge det varte
   • hvordan Kaspersky DDoS Protection håndterte angrepet

   … slik at alle nivåer i bedriften får fordelene av tydelig oversikt over problemstillingene.

  • Kaspersky Lab – årsaker

   Kaspersky DDoS Protection kombinerer tre beskyttelsesteknikker – for å gi kraftigere beskyttelse mot DDoS-angrep:

   • Statistisk analyse av Internett-trafikken din hjelper oss å bygge profiler og oppdage avvik
   • Atferdsanalyse overvåker besøkende på nettstedet ditt, slik at vi kan identifisere unormal atferd
   • Avansert DDoS-intelligens – som bare vår løsning kan tilby – forbedrer deteksjonsratene


   Profil som teknologileder

  • Omfattende beskyttelse

   Mens noen leverandører kan beskytte mot volumetriske angrep, og andre leverandørers løsninger er mer egnet til å beskytte mot angrep på programnivå, gir Kaspersky Lab effektiv beskyttelse og skadereduksjon for alle typer DDoS-angrep, inkludert:

   • volumetriske angrep
   • angrep på programnivå
   • infrastrukturangrep – på nettverk og operativsystemer
   • hybridangrep … med mer

   … så, uansett hvilken teknikk angriperne bruker, beskytter Kaspersky DDoS Protection bedriften din.

  • Unik kombinasjon av ferdigheter

   Fordi dagens DDoS-angrep er mye mer avanserte, er en informert tilnærming til forsvar ekstremt viktig. Ingen andre løsninger for forebygging av DDoS-angrep har vår bakgrunn innen IT-sikkerhet – så ingen annen leverandør har et dedikert team for angrepsetterretning.

   Fordi vi er den første leverandøren av løsninger for bekjempelse av skadelig programvare som tilbyr en løsning for DDoS-beskyttelse, kan vi levere en unik kombinasjon av statistisk analyse, atferdsanalyse og DDoS-angrepsetterretning … for et grundigere forsvar.

  • Forbedret følsomhet – for forbedret deteksjon

   Noen leverandører kan bare levere bred overvåking av hele kommunikasjonskanalen. Kaspersky Labs løsning er imidlertid i stand til å utføre finmasket analyse – slik at vi kan oppdage selv mindre avvik fra normal trafikk og normal atferd.

   I tillegg bruker vi spesielle teknikker som lar oss filtrere trafikk på steder som er så nær kilden til et angrep som mulig.

  • Integrerte team – for en tett integrert løsning

   Fordi all programvaren i Kaspersky Labs løsning for DDoS-beskyttelse – og andre sikkerhetsprodukter – er utviklet av selskapets egne, interne eksperter:

   • Vi har full kontroll over utviklingssyklusen
   • Vi kan reagere raskere på endringer i DDoS-angrepsbildet

   Dessuten jobber vårt DDoS Emergency Response Team tett sammen med Kaspersky Labs ledende ingeniører og løsningsarkitekter. Kommunikasjonslinjene er korte, og tilbakemeldingssløyfene er svært raske til å reagere – slik at vi raskt kan levere nye plugin-moduler som forsvarer mot nye angrep i programlaget.

Kaspersky DDoS Protection

Ikke sikker på hvilken sikkerhetsløsning som er riktig for bedriften din?