Kaspersky Kaspersky Security for Microsoft Exchange Servers

E-post er en av hovedkanalene for spredning av krypterings- og låseprogramvare, skadelig programvare og spam. Nettkriminelle kan starte komplekse, målrettede angrep fra én e-post som åpnes av én bruker (f.eks. revisoren din). Når den er åpnet, blir den en port inn til bedriftens konfidensielle informasjon.

For at du skal unngå at bedriften utsettes for denne typen risiko, og at du skal beskytte hele bedriftens infrastruktur, trenger du en effektiv sikkerhetsløsning for e-postserver.

Kaspersky Security for Microsoft Exchange gir utmerkede beskyttelsesløsninger mot skadelig programvare og spam for Microsoft Exchange-e-postserverne dine med en kraftig motor mot skadelig programvare, omfattende skannefunksjoner for skadelig programvare og intelligent spamregistrering. Når du har den innholdsklare DLP-modulen* og støtte for Kaspersky Private Security Network, kan du unngå alle lekkasjer av sensitive forretningsdata.

*Lisensieres separat

Kaspersky Security for Microsoft Exchange beskytter e-postserverne deres, og dermed beskyttes hele bedriftsnettverket, noe som frigjør tid til å trygt fokusere på kjernevirksomheten.

 • Hovedpunkter

  • Kraftige motorer for bekjempelse av skadelig programvare og spam

   Kraftige teknologier muliggjør økt skannehastighet og redusert bruk av systemressurser.

  • Fullstendig beskyttelse

   Programmet gir fullstendig beskyttelse for Microsoft Exchange Server og er kompatibelt med DAG (Database Availability Group).

  • Fleksible innstillinger

   Kaspersky Security for Microsoft Exchange har fleksible og brukervennlige innstillinger for å sikre at beskyttelsen mot spam og skadelig programvare oppfyller målene dine for forretningssikkerhet.

  • Støtte for flere språk

   Programmet utfører spam-skanning av meldinger skrevet på ulike språk, inkludert asiatiske språk.

  • Forebygging av datalekkasje

   Utgående e-postmeldinger analyseres, og meldinger eller vedlegg som inneholder personlige, konfidensielle bedriftsdata eller sensitiv informasjon, registreres automatisk. De kan også blokkeres automatisk, selv om meldingen eller vedlegget ble skannet og sendt som en vedlagt bildefil eller PDF-fil. DLP-modulen inneholder forhåndsangitte ordlister for alle de viktigste samsvarsforskriftene, inkludert HIPAA og PCI DSS.

  • Høy ytelse

   Motoren sørger for økt ytelse og stabilitet med minimale minnekrav.

  • Fleksible lisensløsninger

   Velg mellom skalerbare alternativer for fleksibel månedlig lisensiering underveis og fast, årlig lisensiering. Leverandører av administrerte tjenester får en enkel oppgave med å administrere sikkerheten eksternt for flere kunder fra samme konsoll.

  Effektiv beskyttelse mot spam ved hjelp av intelligent deteksjon

  • Intelligente teknologier for spamregistrering

   Programmet skanner alle meldinger for spam basert på formelle attributter, for eksempel avsenderens e-postadresse og IP-adresse, størrelsen på meldingen og meldingshodet. I tillegg analyseres meldingens innhold og vedlegg ved hjelp av intelligente teknologier, inkludert unike grafiske signaturer som registrerer spam i bildeformat. Kaspersky Security for Exchange inkluderer integrasjon med Kaspersky Security Network (KSN) – for å få tilgang til Kasperskys skybaserte database og hente informasjon om ny spam i sanntid.

  • Reputation Filtering

   Du har nå muligheten til å bruke Reputation Filtering – en ekstra skannetjeneste mot spam som øker nøyaktigheten til spam-deteksjon og reduserer sannsynligheten for falske positive ved skanning etter spam.

  • Ekstra meldingsskanning

   For å gi ekstra beskyttelse mot spam skannes meldinger ved hjelp av DNSBL-lister over spammer-adresser og SURBL-teknologi, som detekterer spammer-URL-adresser i meldingen.

  • Klassifisering av meldinger

   Som administrator kan du konfigurere egne regler for behandling for hver kategori av uønsket e-post for å forhindre at informasjon går tapt. Meldinger som er kjent som spam, kan for eksempel blokkeres, tvilsom e-post kan omdirigeres rett til mappen for uønsket e-post, og formelle meldinger, for eksempel bekreftelser på levert og lest e-post, kan leveres direkte i innboksen.

  • Hvitelister og svartelister

   Det finnes en funksjon som lar individuelle brukere lage sine egne hvitelister og svartelister basert på avsenderens SMTP- eller IP-adresse. Det kan også opprettes en hviteliste med mottakerens SMTP-adresse. Meldinger som mottas fra en hvitelistet avsender, skannes ikke, men blir levert direkte til mottakeren. Hvis adressen derimot er svartelistet, merkes meldingen med en bestemt overskrift og behandles i henhold til reglene som du, administratoren, har angitt.

  Kraftig beskyttelse mot skadelig programvare

  • Skanning i sanntid

   Kaspersky Security for Microsoft Exchange oppdager og fjerner alle typer skadelig programvare, ormer, trojanere og andre skadelige objekter fra strømmen av innkommende og utgående meldinger, inkludert vedlegg i nesten alle formater. Det oppdager og fjerner ikke bare kjent skadelig programvare, men også potensielt skadelige programmer og e-poster med makroer inne i MS Office-dokumenter.

  • Forespurt og planlagt bakgrunnsskanning

   Alle mapper og meldinger som er lagret på serveren, blir bakgrunnsskannet for å sikre at alle objekter blir behandlet, ved hjelp av den nyeste versjonen av antivirusdatabasene. Konfigurer en fleksibel bakgrunnsplan, eller kjør forespørselsbasert skanning for alle spesifikke e-postkontoer når som helst. Alt har minimal innvirkning på belastningen på serveren og bedriftens produktivitet.

  • Sikkerhetskopiering

   Før programmet sletter meldinger, lages det sikkerhetskopier av dem, slik at det er mulig å gjenopprette viktig informasjon hvis behandlingen av et objekt mislykkes, eller hvis meldingen feilaktig ble kategorisert som spam. Med en rekke forskjellige søkeparametre blir det enklere å finne objekter i lagringsområdet for sikkerhetskopier.

  Omfattende databeskyttelse

  • Deteksjon av konfidensiell informasjon i e-postmeldinger

   I tillegg til å detektere bestemte typer data – for eksempel personopplysninger og betalingskortdata – skanner programmet også e-postmeldinger etter ord og uttrykk som finnes i en serie forhåndsinstallerte temaordlister, inkludert økonomi, administrasjonsdokumenter og krenkende og uanstendig vokabular. Dette kan være et verdifullt verktøy for å hjelpe bedrifter å beskytte sensitiv informasjon og oppnå samsvar med forskrifter.

  • Egendefinerte ordlister

   Alle standardordlistene oppdateres jevnlig. Administratorer kan imidlertid også lage egendefinerte ordlister som inneholder nøkkelord og fraser som er relevante for virksomheten eller bestemte prosjekter. Programmet vil deretter blokkere utgående e-post som inneholder noen av disse ordene. Ordlister kan også opprettes ved hjelp av spørringsspråk.

  • Dyp analyse av e-postinnhold

   Strukturerte data kan også brukes som søkeobjekt. Det muliggjør blokkering av alle meldinger som inneholder en kombinasjon av bestemte datatyper – eller blokkering av meldinger som inneholder data i komplekse matriser, for eksempel en kundedatabase.

  Fleksibel administrering

  • Sentralisert administrasjon og overvåking 

   Én administrasjonskonsoll med sentralisert rapportering og sikkerhetskopiering hjelper deg med å styre alle Exchange-servere. Kaspersky Security for Microsoft Exchange er integrert med Kaspersky Security Center, slik at du kan overvåke status for beskyttelse, viktige hendelser og konsolidert statistikk for hele organisasjonen i én konsoll.

  • Egendefinert konfigurasjon

   Du kan konfigurere programmet basert på bedriftens policy for IT-sikkerhet og maskinvarefunksjoner. Du kan for eksempel ekskludere bestemte filtyper fra skanning og konfigurere intensitetsnivået for spam. Du kan også konfigurere behandlingsscenarioer for antivirus og anti-spam for ulike meldingskategorier, opprette hvitelister og svartelister basert på avsenders eller mottakers adresser osv.

  • Databaseoppdateringer

   Oppdateringer for antivirusdatabaser er tilgjengelige på forespørsel eller kan utføres automatisk i henhold til en tidsplan. Du kan laste ned oppdateringer direkte fra Kasperskys nettsted eller fra en lokal server. Du kan eventuelt oppdatere databaser for antivirus og registrering av spam separat.

  • Enkel administrering

   Det administrative grensesnittet er basert på populære Microsoft Management Console og har ekstern administrasjon som et alternativ.

  • Detaljerte rapporter

   Du kan overvåke driften av programmet og statusen for virusbeskyttelse ved hjelp av detaljerte HTML-rapporter eller ved å lese hendelsesloggen i Windows. Du har full kontroll over hvor ofte de enkelte rapportene genereres, og hvilken informasjon de skal inneholde. Alle rapporter kan lagres på harddisken eller sendes via e-post.

  • Sofistikert varselsystem

   Som administrator kan du motta varsler om kritiske hendelser i programmets drift via e-post eller ved å lese hendelsesloggen i Windows.

  • Rapporterer forsøk på å sende konfidensielle data via e-post

   Når programmet oppdager konfidensiell informasjon i en utgående e-postmelding eller et vedlegg – og blokkerer meldingen – får avsenderen av e-postmeldingen et varsel om det potensielle sikkerhetsbruddet. Administratorer har også tilgang til detaljert informasjon om hver e-postblokkeringshendelse.

  • Rollebasert tilgang

   Sikkerhetsadministrasjon og administrasjon av distribusjon av konfidensiell informasjon kan tilordnes ulike personer eller jobbroller.

  • E-postserver

   Produktet støtter følgende versjoner av Microsoft Exchange Server:

   • Microsoft Exchange Server 2016
   • Microsoft Exchange Server 2013 SP1
   • Microsoft Exchange Server 2010 SP3
  • Sikkerhetsserver

   Operativsystemer:

   Serveren må kjøre én av følgende versjoner av Microsoft Windows:

   • Microsoft Windows Server 2016 Standard eller Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard eller Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 Standard eller Datacenter
   • Microsoft Windows Small Business Server 2011 SP1 Standard
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Standard, Enterprise eller Datacenter
  • Administrasjonskonsoll

   Operativsystemer:

   Serveren må kjøre én av følgende versjoner av Microsoft Windows:

   • Microsoft Windows 10
   • Microsoft Windows 8.1
   • Microsoft Windows 8
   • Microsoft Windows 7 SP1 Professional, Enterprise eller Ultimate
   • Microsoft Windows Server 2016 Standard eller Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard eller Datacenter
   • Microsoft Windows Server 2012 Standard eller Datacenter
   • Microsoft Windows Small Business Server 2011 SP1 Standard
   • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Standard, Enterprise eller Datacenter

   Microsoft .NET Framework 4.5 og Microsoft Management Console 3.0 må være installert for at administrasjonskonsollen skal kunne installeres og brukes.

   For å installere management plug-in, må du ha Kaspersky Security Center 10 Service Pack 2 Maintenance Release 1

  • Tilleggskrav

   SQL Server må være installert lokalt eller eksternt. Støttede versjoner av Microsoft SQL Server er:

   • Microsoft SQL Server 2016 Express, Standard eller Enterprise
   • Microsoft SQL Server 2014 Express, Standard eller Enterprise
   • Microsoft SQL Server 2012 Express, Standard eller Enterprise
En del av:

  Ikke sikker på hvilken sikkerhetsløsning som er riktig for bedriften din?