Threat Intelligence


 • Trusseldatafeeder

  Styrk dine eksisterende sikkerhetskontroller og få bedre analysekvalitet med våre oppdaterte og handlingsrettede trusseldata

 • Rapporter fra APT-etterretning

  Gir eksklusiv og proaktiv tilgang til Kaspersky Labs nyeste undersøkelser og innsikt, og avslører metodene, taktikken og verktøyene som brukes av APT-aktører

 • Skreddersydde rapporter med trusseletterretning

  Våre eksperter utarbeider et omfattende bilde av din nåværende trusselsituasjon, identifiserer svake punkter som kan utnyttes, og finner bevis for tidligere, nåværende og planlagte angrep

 • Rapporter med økonomisk trusseletterretning

  Fokuserer på trusler spesifikt rettet mot finansinstitusjoner og verktøy utviklet eller solgt av nettkriminelle for å angripe banker, betalingsleverandører, minibanker og salgspunktsystemer

 • Trusseloversikt

  Tillater sanntidssøk i mange petabyte med trusseldata – innsamlet, kategorisert og analysert av Kaspersky Lab gjennom historien – og gir global oversikt over trusler og koblingene mellom dem

 • Sandkasse i skyen

  Få umiddelbart innsikt i oppbygningen av en hvilken som helst fil, slik at du kan identifisere tidligere ukjent skadelig programvare og reagere raskt på sikkerhetshendelser

Security Assessment


 • Inntrengingstester

  Angrepssimulering basert på trusseletterretning, som demonstrerer potensielle angrepsvektorer og gir en oversikt over bedriftens sikkerhetssituasjon fra angriperens synsvinkel.

 • Program-sikkerhetsvurdering

  En grundig jakt på mangler i forretningslogikken og implementeringssårbarheter i alle slags applikasjoner, fra store skybaserte løsninger til innebygde og mobile applikasjoner.

 • Sikkerhetsvurdering av betalingssystemer

  Omfattende analyse av maskinvare- og programvarekomponenter i ulike betalingssystemer, som avslører potensielle svindelscenarier og sårbarheter som kan føre til manipulering av transaksjoner.

 • ICS-sikkerhetsvurdering

  Kasusspesifikk trusselmodellering og sårbarhetsvurdering av industrielle kontrollsystemer og tilhørende komponenter, som gir et innblikk i din eksisterende angrepsflate og innvirkning på bedriften fra potensielle angrep.

 • Sikkerhetsvurdering av transportsystemer

  Spesialisert forskning fokusert på å identifisere sikkerhetsproblemer knyttet til driftskritiske komponenter i moderne transportinfrastruktur, fra bil til luftfart.

 • Sikkerhetsvurdering av smartteknologi og IoT-sikkerhet

  Detaljert evaluering av svært sammenkoblede enheter og tilhørende backend-infrastruktur, som avslører sikkerhetsproblemer i fastvare, nettverk, og applikasjonslag.

Compromise Assessment


 • Comprehensive analysis

  Detects compromise attempts using a combination of approaches, including threat intelligence, vulnerability assessment and incident investigation

 • Proactive mitigation

  Timely identification of security incidents mitigates their impact before it becomes apparent and protects your resources from similar attacks in future

Incident Response


 • Hendelsesrespons

  Hele syklusen for etterforskning av hendelser dekkes for å eliminere hele trusselen mot organisasjonen din.

 • Digital kriminalteknikk

  Analyse av digitale beviser relatert til nettkriminalitet som danner grunnlaget for opprettelsen av en omfattende rapport som beskriver alle relevante funn

 • Analyse av skadelig programvare

  Gir deg en fullstendig oversikt over atferden og funksjonaliteten til spesifikke skadelige programfiler.

Security Training


 • Hendelsesrespons

  Kursene veileder ditt interne team gjennom alle stadier av hendelsesresponsprosessen og gir dem den omfattende kunnskapen som er nødvendig for vellykket utbedring av hendelser.

 • Analyse av skadelig programvare

  Kursene gir kunnskapen som trengs for å analysere skadelig programvare, samle risikoindikatorer (IoC), skrive signaturer for å oppdage skadelig programvare på infiserte maskiner, og gjenopprette infiserte/krypterte filer og dokumenter.

 • Digital kriminalteknikk

  Kursene er utviklet for å fylle hull i erfaring – og utvikler og forbedrer praktisk kompetanse i å finne digitale spor etter nettkriminalitet og analysere ulike typer data for å gjenopprette tidsforløp og kilder knyttet til angrep.

 • Effektiv oppdagelse med YARA

  Deltakerne lærer å skrive de mest effektive Yara-reglene, og teste dem og forbedre dem til de kan finne trusler som ikke kan oppdages av andre.

Kasusstudier

Lær hvordan bedrifter øker sikkerhet og oversikt i hybridskyen med Kaspersky Lab

 • 
		Ferrari S.p.A.                
  Ferrari S.p.A.                

  Ferrari tok en strategisk beslutning om å velge Kaspersky Lab som leverandør av IT-sikkerhet. De ønsket å innføre strengere IT-sikkerhetstiltak for å beskytte kjernevirksomheten og for å sørge for økt sikkerhet.

 • 
     City of London Police
  City of London Police

  Den britiske politimyndigheten HMIC ønsker en koordinert, nasjonal respons fra politiet for å bekjempe nettkriminalitet. Politiet i London valgte å samarbeide med markedslederen Kaspersky Lab for å håndtere dette stadig økende problemet.

 • 
     Abu Dhabi Racing
  Abu Dhabi Racing

  For bedrifter som Abu Dhabi Racing og for myndighetene i De forente arabiske emirater går ønsket om økonomisk vekst og utvikling av et teknologisk avansert, kunnskapsbasert samfunn hånd i hånd med behov for avanserte IT-sikkerhetssystemer og risikostyringstiltak.

Tekniske dokumenter

Lær mer med tenkningslederskap fra våre globalt anerkjente nettsikkerhetseksperter

Anerkjennelser
Kaspersky Security Awareness og opplæringstjenester
Forresters «Now Tech: Security Awareness And Training Solutions, Q1 2019»
Kaspersky Threat Intelligence Services
The Forrester New Wave™: External Threat Intelligence Services, Q3 2018 

La oss starte samtalen og snakke med en av våre eksperter om hvordan ekte nettsikkerhet kan påvirke sikkerhetsstrategien til bedriften din. Ta kontakt.

Ressurser som er markert med en (*) er på engelsk