Oversikt

Hvordan kan du sikre at din IT-infrastruktur eller bestemte programmer er sikret mot potensielle nettangrep? Det finnes ikke to IT-infrastrukturer som er helt like, og de kraftigste Internett-truslene er skreddersydd for å utnytte de spesifikke sårbarhetene til den enkelte organisasjonen. Jevnlige sikkerhetsvurderinger gir god forståelse av sikkerhetssituasjonen og sikrer samsvar med beste praksis i bransjen.


 • Inntrengingstesting

  Angrepssimulering basert på trusseletterretning, som demonstrerer potensielle angrepsvektorer og gir en oversikt over bedriftens sikkerhetssituasjon fra angriperens synsvinkel.

 • Sikkerhetsvurdering av programmer

  En grundig jakt på mangler i forretningslogikken og implementeringssårbarheter i alle slags applikasjoner, fra store skybaserte løsninger til innebygde og mobile applikasjoner.

 • Sikkerhetsvurdering av betalingssystemer

  Omfattende analyse av maskinvare- og programvarekomponenter i ulike betalingssystemer, som avslører potensielle svindelscenarier og sårbarheter som kan føre til manipulering av transaksjoner.

 • ICS-sikkerhetsvurdering

  Saksspesifikk trusselmodellering og sårbarhetsvurdering av industrielle kontrollsystemer og tilhørende komponenter, som gir innblikk i eksisterende angrepsflate og innvirkning på bedriften fra potensielle angrep.

 • Sikkerhetsvurdering av transportsystemer

  Spesialisert forskning fokusert på å identifisere sikkerhetsproblemer knyttet til driftskritiske komponenter i moderne transportinfrastruktur, fra bil til luftfart.

 • Sikkerhetsvurdering av smartteknologi og IoT-sikkerhet

  Detaljert evaluering av moderne, svært sammenkoblede enheter og tilhørende backend-infrastruktur, som avslører sikkerhetsproblemer i fastvare, nettverk, og applikasjonslag.

Egnet for

Denne løsningen egner seg spesielt bra for å håndtere kravene, bekymringene og begrensningene til sikkerheten til disse bedriftssektorene.

Kasusstudier

Bruken

 • Lukk sikkerhetshullene før de utnyttes

  Å sørge for at IT-infrastrukturen er sikret mot potensielle nettangrep er en pågående utfordring for enhver organisasjon. Våre sikkerhetsvurderinger med angrepssimulering gir deg en større forståelse av sikkerhetshull i infrastrukturen. Vi avslører sårbarheter og potensielle konsekvenser av ulike angrep, evaluerer effektiviteten av dine nåværende sikkerhetstiltak og foreslår passende utbedringshandlinger og forbedringer.

 • Utbedre sårbarheter i programmene dine

  Enten du utvikler bedriftsapplikasjoner internt eller kjøper dem fra tredjepart, vet du at én enkelt kodingsfeil kan bli et sikkerhetsproblem som utsetter systemene dine for angrep og resulterer i betydelig økonomisk skade eller svekket omdømme. Ved å følge våre anbefalinger kan sårbarheter som avdekkes i applikasjoner, repareres, og slike angrep forhindres.

 • Forbedre sikkerheten til bransjespesifikke infrastrukturer

  Komplekse integrerte informasjonssystemer, sammensatt av ulike maskinvare- og programvarekomponenter produsert av ulike leverandører – noen ganger med lite tanke på sikkerhet – har alltid høyere risiko for nettangrep. Truslene som berører ulike spesialiserte IT-miljøer – finans, industri, transport, IoT osv. – er også veldig forskjellige. Kaspersky Lab er en av svært få eksperter som er opptatt av å gi en detaljert sikkerhetsvurdering av infrastrukturen din i all sin kompleksitet.

La oss starte samtalen og snakke med en av våre eksperter om hvordan ekte nettsikkerhet kan påvirke sikkerhetsstrategien til bedriften din. Ta kontakt.

Ressurser som er markert med en (*) er på engelsk