Oversikt

Det blir stadig vanskeligere å forebygge sikkerhetshendelser. Men selv om det ikke alltid er mulig å stoppe et angrep før det trenger gjennom sikkerhetsbarrieren, er det helt i vår makt å begrense den påfølgende skaden og forhindre at angrepet sprer seg. All vår globale ekspertise kan settes inn for å løse sikkerhetshendelsen din.


 • Hendelsesrespons

  Hele syklusen for etterforskning av hendelser dekkes for å fullstendig eliminere trusselen mot organisasjonen din.

 • Digital kriminalteknikk

  Analyse av digitale beviser knyttet til nettkriminalitet, som gir et fullstendig bilde av hendelsen

 • Analyse av skadelig programvare

  Gir deg uttømmende informasjon om atferden og funksjonaliteten til spesifikke skadelige programfiler

Egnet for

Denne løsningen egner seg spesielt bra for å håndtere kravene, bekymringene og begrensningene til sikkerheten til disse bedriftssektorene.

Kasusstudier

Bruken

 • Kom deg raskere på beina igjen

  • Rask og gjennomtenkt respons og utbedring
  • Redusert gjenopprettingstid og lavere kostnader
  • Spesialister med lang praktisk erfaring
 • Få detaljert informasjon om den spesifikke skadelige filen

  • Komplett forståelse av atferden dens
  • Detaljert rapportering om egenskaper og funksjonalitet
  • Tydelig og effektiv utbedringsplan
 • Forstå årsaken, opprinnelsen og konsekvensene av hendelsen

  • Analyse av hendelsesindikatorene
  • Identifisering av relaterte skadelige filer
  • Gjenoppretting av tidsforløp og logikk bak hendelsen

Risikoen

Selv om spesialistene dine jobber hardt for å ivareta sikkerheten til alle nettverkskomponenter, kan én enkelt sårbarhet åpne døren for nettkriminelle med hensikt å få kontroll over IT-systemene dine. Ingen er immune. Uansett hvor effektive sikkerhetskontroller du har, kan du bli utsatt. Ved å utnytte vår kompetanse blir du beskyttet mot:

 • Scan

  Tapte forretninger og muligheter

 • Scan

  Negativ publisitet

 • Scan

  Kostnader ved nedetid

 • Scan

  Betydelige straffegebyr og bøter

 • Scan

  Økning i forsikringspremier

 • Scan

  Skade på kredittverdighet

La oss starte samtalen og snakke med en av våre eksperter om hvordan ekte nettsikkerhet kan påvirke sikkerhetsstrategien til bedriften din. Ta kontakt.

Ressurser som er markert med en (*) er på engelsk