Anti Targeted Attack Platform

Risikoreduksjon for nettsikkerhet i en tidsalder for digital transformasjon

Bedriftssikkerhet bør fungere som en katalysator for akselerert innovasjon, en hjørnestein i bedriftens digitale forretningsstrategi, med proaktiv identifisering og reduksjon av risiko og tiltak for å redusere avbrudd i forbindelse med det digitale skiftet, i tråd med den generelle forretningsvisjonen.
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform gjør det mulig for bedrifter å fange opp målrettede angrep og avanserte trusler, og å gjenkjenne allerede utsatte systemer, basert på ledende sikkerhetsetterretning og avansert maskinlæringsteknologi.

En nettsikkerhetsstrategi som kan møte utfordringene i det digital skiftet

Vår bransjeanerkjente løsning ivaretar bedriftens behov for kontinuitet og fremdriften i den digitale transformasjonen. Det gjør den ved å tilby avanserte funksjoner for håndtering av og forsvar mot trusler, i alle stadier av et målrettet angrep. Selve plattformen har flerlags forebyggingsteknologi, og kan integreres med en omfattende portefølje av produkter og tjenester og slik danne ett enkelt helhetlig system dedikert til oppdagelse, respons og forutsigelse. Resultatet er en fullt integrert, strategisk tilnærming til målrettede angrep og trusseloppdagelse og -respons.


 • Oversikt og overvåking: internt og eksternt

  Gir komplett oversikt over det distribuerte bedriftsmiljøet, sammen med globale trusselstatistikker og omdømmer samt kontekstualisert, handlingsrettet informasjon.

 • Flerdimensjonal avansert oppdagelse

  Plattformen er bygd rundt en maskinlæringskjerne og bruker avanserte funksjoner for statisk, atferdsmessig, skyomdømme-basert, sandkasse-basert og mønsterbasert oppdagelse, i tillegg til et analyseprogram for målrettede angrep.

 • Automatisk forebygging av og respons på avanserte trusler

  Vurderinger deles automatisk via plattformen med hele spekteret av produkter, inkludert e-post, Internett, endepunkt og lagringsbeskyttelse. På denne måten kan umiddelbare tiltak iverksettes når det oppstår en hendelse.

Egnet for

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform gir en ny, strategisk tilnærming til oppdagelsen av målrettede angrep.

Priser
Kaspersky Anti-Targeted Attack Platform
ICSA Labs: Test av forsvar mot avanserte trusler (Q1, Q2, Q3, Q4)
Anerkjennelser
Kaspersky Threat Management and Defense
Radicati APT Protection Market Quadrant 2019
Kaspersky Threat Intelligence Services
The Forrester New Wave™: External Threat Intelligence Services, Q3 2018 

Bruken

 • Den dokumentert mest effektive og pålitelige løsningen i sitt slag

  Dette er en solid sikkerhetsløsning som gir fullstendig personvern – all objektanalyse skjer på stedet, uten noen utgående dataflyt. Ifølge uavhengige tester oppnås de høyeste oppdagelsesratene ved inngående oppdateringer av omdømme i sanntid, samtidig som bedriftens data bevares fullstendig isolert. Kaspersky Anti Targeted Attack Platform har vist seg å levere oppdagelsesrater på 100 %*, med 0 % falske positive resultater. Dette eliminerer behovet for å bruke tid på å svare på falske alarmer.
  *ICSA lab, Q3 2017

 • Sømløs automatisering av trusselanalyse og -oppdagelse gjennom en enkelt konsoll

  Kaspersky Anti Targeted Attack Platform har et intuitivt, brukervennlig, nettleserbasert grensesnitt, som gir enhetlig oversikt og kontroll over oppdagelse, gransking, forebygging, varsling og rapportering. Ettersom en lang rekke funksjoner kan overvåkes og styres via ett enkelt grensesnitt, kan sikkerhetsteamet utføre oppgavene sine mer effektivt – uten å måtte veksle mellom ulike verktøy og konsoller.

 • En perfekt balanse mellom teknologi, tjenester, opplæring og støtte

  Kaspersky Anti Targeted Attack Platform støtter en kraftig kombinasjon av sikkerhetsprodukter, ekspertutdanning og opplæring basert på nåværende behov, sammen med dedikerte sikkerhetsetterretningstjenester for hendelsesrespons, kontinuerlig overvåking og deling av trusselinformasjon. Alt dette er utformet for å sikre at anti-APT-tiltakene passer sømløst inn i den eksisterende strømmen av forretningsinitiativer.

24/7

Førsteklasses støtte døgnet rundt

Profesjonell hjelp er tilgjengelig når du trenger det. Vi opererer i mer enn 200 land, fra 34 kontorer over hele verden, og hjelper deg døgnet rundt, hele året. Benytt deg av våre Premium-støttepakker, eller be om våre profesjonelle tjenester for å sikre at du får maksimalt utbytte av sikkerhetsinstallasjonen fra Kaspersky Lab.

Systemkrav

* Apparatene kan være virtuelle, VMware vSphere anbefales som plattform.

Truslene

I takt med den økende bruken av digitale teknologier som skyen, store data, mobile enheter, IoT og kunstig intelligens, i bedrifter og samfunnet ellers, skaper de voksende tilkoblingsmulighetene stadig flere utfordringer knyttet til sikkerhet, samsvar og databeskyttelse:

 • Scan

  Problemer i forbindelse med dataadministrasjon og samsvar kan hindre forretningsutviklingen.

 • Scan

  Mangel på planlegging og samordning av sikkerhetsstrategi ved hendelsesrespons.

 • Scan

  «Shadow IT» og dårlig oversikt over bedriftens eiendeler medfører tilsvarende risikoer.

 • Scan

  Nye forretningsinitiativer kan bli svekket som følge av ineffektive eller uegnede sikkerhetsløsninger.

 • Scan

  For mange varsler som må verifiseres, på grunn av falske positive resultater.

 • Scan

  Tyveri av påloggingsinformasjon og tillatelser kan utsette bedrifter for betydelig risiko.

La oss starte samtalen og snakke med en av våre eksperter om hvordan ekte nettsikkerhet kan påvirke sikkerhetsstrategien til bedriften din. Ta kontakt.

Ressurser som er markert med en (*) er på engelsk