Jornt van der Wiel

Security Researcher, Global Research and Analysis Team

I Kaspersky Lab jobber Jornt som lokal sikkerhetsekspert for Benelux-regionen, og han er medlem av Kaspersky Labs Global Research and Analysis Team (GReAT). Ved siden av sin rolle i Kaspersky Lab er han også medlem av arbeidsgruppen for det nye nederlandske e-id-systemet. Jornt spesialiserer seg på kildekoderevisjon, påvisning av avvik, nettidentiteter og -godkjenning, kryptografi, programvareutnyttelse og analyse av krypteringsvirus.

Før han begynte i Kaspersky Lab, i 2014, jobbet Jornt som forsker/utvikler for Security Matters. Mens han var der, implementerte og utviklet han deteksjonsmoduler for systemer for innbruddsdeteksjon som opererer i et industrielt ICS-miljø (Industrial Control System). Før det jobbet Jornt som sikkerhetskonsulent for Digidentity, der han forbedret eksisterende produkter ved å utvikle ny programvare og nye kryptografialgoritmer. Han har også jobbet som konsulent ved Rijkswaterstaat Security Operations Center (myndighetsorganet som har ansvaret for vei- og vannadministrasjon), der han var aktivt involvert i sikring av ICS-miljøer.


Andre medlemmer av dette teamet