David Jacoby

Senior Security Researcher, Global Research and Analysis Team

David begynte i Kaspersky Lab i 2010, som senior sikkerhetsforsker for Norden og Benelux. Han er basert i Stockholm og er medlem av Global Research and Analysis Team, der hans viktigste ansvarsområder er forskning og tekniske PR-aktiviteter i de samme regionene.

David har ca. 15 års erfaring som fagmann innen IT-sikkerhet. Hans nåværende oppgaver omfatter ofte sårbarhets- og sikkerhetsforskning. Han har en bakgrunn innen penetrasjonstesting og sikkerhetsrevisjoner, hovedsakelig på UNIX- og Linux-plattformer. Han er også lidenskapelig opptatt av sikring av webapplikasjoner. Hans forskning fokuserer hovedsakelig på å øke den allmenne bevisstheten om truslene vi står overfor. Han er også en velkjent foredragsholder på de viktigste sikkerhetskonferansene rundt om i verden, der han snakker om nåværende og fremvoksende trusler, og hvordan vi kan øke bevisstheten og bekjempe nettkriminalitet.

Før han begynte i Kaspersky Lab, jobbet David med sårbarhetsforskning og -håndtering. Han har vært senior sikkerhetsforsker, rådgiver og konsulent i TrueSec AB. Før han begynte i TrueSec AB, i 2008, jobbet David sju år i Outpost24, der han begynte som sjefhacker og avanserte til visedirektør for kundeopplevelse før han forlot selskapet.


Andre medlemmer av dette teamet

  • Costin Raiu

    Director, Global Research and Analysis Team

  • Roberto Martínez

    Security Researcher, Global Research and Analysis Team, Latin-Amerika