Kaspersky løsninger og tjenester

Hjørnesteinen i vår forretningsstrategi er å omsette vår ledende sikkerhetsteknologi og -kunnskap i sanntidsbeskyttelse for våre kunder for å håndtere nåværende og kommende nettrusler.

Vår portefølje omfatter løsninger som dekker et bredt spekter av kunder. Vi beskytter hjemmebrukere, småbedrifter, mellomstore bedrifter og konserner mot ulike typer trusler og gir dem praktiske verktøy for å styre og administrere sikkerheten sin.

Vi utruster hjemmebrukere med en serie produkter for å beskytte alle aspekter av livet deres mot Internett-kriminalitet. Vi forstår behovene til små bedrifter og har en unik flerlagsløsning spesielt for dem som kombinerer brukervennlighet og effektiv beskyttelse. Vi dekker alle behovene til store konserner med vår komplette konsernplattform, som bidrar til å forhindre alle typer Internett-trusler, oppdager selv de mest avanserte angrep, reagerer på sikkerhetshendelser og forutsier utviklingen av trusselbildet. Vi tilbyr en omfattende portefølje av løsninger og tjenester som spenner fra å sikre hver eneste node i konsernets nettverk, inkludert mobilenheter, til å beskytte datasentre og industrielle miljøer som en helhet.

Som et teknologidrevet selskap investerer vi tungt i forskning og utvikling for å støtte de innovative ideene vi tror på. Det er derfor omtrent en tredjedel av selskapets medarbeidere er spesialister på forskning og utvikling som utvikler og vedlikeholder alle våre løsninger internt, noe som er nøkkelen til en helhetlig tilnærming til sikkerhet.

Kaspersky får konsistent toppkarakterer i flere uavhengige tester enn noen annen leverandør..