<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=5DiPo1IWhd1070" style="display:none" height="1" width="1" alt=""/>

Våre prinsipper for samarbeid med politimyndigheter og andre myndigheter

Som et privat selskap har vi ingen politiske bindinger til noen myndigheter, men vi er stolte av å samarbeide med myndighetene i mange land og internasjonale politimyndigheter i kampen mot Internett-kriminalitet. Vi samarbeider med myndighetene til beste for internasjonal Internett-sikkerhet og gir teknisk konsultasjon eller ekspertanalyser av skadelige programmer i samsvar med rettsavgjørelser eller under etterforskninger.

Andre leverandører av Internett-sikkerhet gjør det samme. Uten ekspertisen til profesjonelle sikkerhetseksperter ville vellykkede politiaksjoner være en uoppnåelige drøm. Når nettkriminalitet er nasjonal, bistår IT-selskaper politimyndighetene sine i etterforskningen. Når den er internasjonal, samarbeider de med de riktige politimyndighetene i de berørte landene for å overholde juridiske retningslinjer og føderale jurisdiksjoner. Dette samarbeidet er avgjørende i kampen mot nettkriminalitet over hele verden.

Vi samarbeider med det globale IT-sikkerhetsfellesskapet, internasjonale organisasjoner, nasjonale og regionale politimyndighetene (f.eks. INTERPOL, Europol, Microsoft Digital Crimes Unit, det nederlandske politidirektoratets National High Tech Crime Unit (NHTCU) og City of London Police) så vel som Computer Emergency Response Teams (CERT-er) over hele verden. Under etterforskninger bidrar Kaspersky Labs sikkerhetseksperter bare med teknisk ekspertise og fokuserer forskningen sin på analyse av skadelig programvare. Selskapet bruker den samme metodologien og de samme prinsippene som for kommersielt motivert skadelig programvare.

I oktober 2014 signerte Kaspersky Lab og Europol en intensjonsavtale som baner vei for tettere samarbeid mellom de to organisasjonene. I tillegg har Kaspersky Lab støttet INTERPOLs lansering av Digital Crime Center ved Global Complex for Innovation (IGCI) i Singapore, som er ansvarlig for å utføre den tekniske delen av INTERPOLs etterforskninger av Internett-hendelser med sine produkter og sin etterretningsinformasjon.

Vi holder også spesielle kurs for internasjonale politistyrker samt for INTERPOL- og Europol-ledere på fast basis.