Våre prinsipper for behandling av brukerdata

De viktigste prinsippene

  • Informasjon sendt av Kaspersky Lab-produkter til selskapets servere («skyen») er begrenset til data som er nødvendige for å heve nivået av beskyttelse mot nettrusler, forbedre produktenes virkemåte og gi brukerne bedre løsninger
  • Data sendt til Kaspersky Lab er anonymisert og inneholder ikke brukerens konfidensielle informasjon
  • Brukere samtykker frivillig i å sende denne informasjonen til Kaspersky Lab ved å godta lisensavtalen under produktinstallasjonen samt brukeravtalen for Kaspersky Security Network (KSN)
  • Informasjonen som mottas, samt trafikken, beskyttes i henhold til juridiske krav og strenge bransjestandarder, inkludert kryptering, digitale sertifikater, brannmurer med mer.

Hva er Kaspersky Security Network?

Kaspersky Security Network er et skybasert ekspertsystem som automatisk behandler anonymisert statistikk mottatt fra millioner av enheter eid av Kaspersky Lab-brukere over hele verden som frivillig har samtykket i dette. KSN ble opprettet for å maksimere effektiviteten til å oppdage nye og ukjente trusler.

Hva er «skyen»?

Det er en tjeneste som kjører på et selskaps servere i stedet for på brukerenheter, og som kan brukes over Internett fra hvor som helst i verden. Eksempler på skytjenester er e-post-, fildelings- og filvertstjenester. Kaspersky Lab-servere er fordelt over hele verden, noe som gir raskere behandling av informasjon og alternative løsninger i nødstilfeller.

Hva er formålet med skybasert beskyttelse?

De fleste IT-leverandører bruker skyen for å heve beskyttelsesnivåene. Hybridbeskyttelse (antivirusdatabaser + proaktivt forsvar + skyen) er det mest effektive.

Den høye ytelsen til selskapets servere betyr at nettrusler oppdaget på brukerenheter kan analyseres raskere og mer nøyaktig. Mens den tradisjonelle syklusen for oppdatering av antivirus- og anti-nettfiskingsdatabasen vanligvis tar flere timer, kan skyen gi brukere beskyttelse mot en ny trussel i løpet av minutter.

Bruk av skyen kan også gjøre et produkt «lettere» ved å sørge for at de ikke bruker for mye minne eller for mye ressurser på brukerenheten.

Hvilke data behandles i skyen?

Lisens- og produktinformasjon

Denne informasjonen er nødvendig for å opprettholde kommunikasjon mellom produktet og Kaspersky Lab-tjenestene – sending og mottak av oppdateringer av produktet og antivirusdatabasen osv. Skyen bruker den til å gjenkjenne legitime brukere.

Data om produktets funksjon og dets samhandling med brukeren analyseres også. Hvor lang tid tar skanning etter trusler? Hvilke funksjoner brukes mer enn andre? Svarene på disse og andre spørsmål hjelper utviklere å forbedre produktene og gjøre dem raskere og enklere å bruke.

Enhetsdata

Data som enhetstype, operativsystem, programmer installert på enheten osv. er nødvendig å koble en lisens til en bestemt maskin. Og hvorfor det? Kobling av en lisens til en bestemt maskin betyr at brukeren ikke trenger å kjøpe en ny lisens for sikkerhetsproduktet for eksempel etter å ha installert operativsystemet på nytt. Identifikasjon av en bestemt person basert på denne typen enhetsinformasjon er umulig fordi det ikke er noen data som kan brukes til å identifisere brukeren. Denne informasjonen hjelper oss også å analysere nettrusler fordi den viser hvor mange enheter som er berørt av en bestemt trussel.

Oppdagede trusler

Hvis en trussel (ny eller kjent) blir funnet på en enhet, sendes det informasjon om trusselen til Kaspersky Lab. Dette gjør oss i stand til å analysere trusler, deres kilder, infeksjonsprinsipper osv., noe som resulterer i høyere beskyttelseskvalitet for enhver bruker.

Informasjon om installerte programmer

Denne informasjonen hjelper oss å lage lister over «hvite», eller ufarlige, programmer og hindre at sikkerhetsprodukter feilaktig identifiserer slike programmer som skadelige. Disse dataene brukes også til å oppdatere og utvide programkategorier for løsninger som Parental Control. I tillegg hjelper denne informasjonen oss å forstå våre brukere bedre og tilby dem sikkerhetsløsninger som stemmer med deres behov.

Søkeforespørsler, informasjonskapsler og nettsideadresser

På den ene siden bidrar disse dataene til å forbedre beskyttelsen mot falske og infiserte nettsider. I tilfeller der nettkriminelle med hensikt plasserer farlige sider øverst i søkeresultatene, gjør denne informasjonen oss i stand til raskt å oppdage en skadelig kampanje og beskytte våre brukere. På den andre siden er de nødvendige for å lage personlig tilpassede tilbud for ekstra beskyttelsesløsninger for ulike grupper av brukere basert på deres adferd på Internett.

OS-hendelser

Ny skadelig programvare kan ofte bare identifiseres gjennom sin mistenkelige virkemåte. På grunn av dette analyserer produktet data i prosesser som kjører på enheten (hendelser som ikke avhenger av brukerens handlinger, men er resultatet av OS- og programoperasjoner). Dette gjør det mulig tidlig å identifisere prosesser som indikerer skadelig aktivitet, og hindre alvorlige konsekvenser, for eksempel ødeleggelse av brukerdata.

Mistenkelige filer

Hvis en (ennå) ukjent fil med mistenkelig virkemåte oppdages på en enhet, kan den sendes til skyen for en grundigere analyse. Personlige filer (for eksempel bilder eller dokumenter) er sjelden skadelige og utviser sjelden mistenkelig virkemåte. Derfor omfatter denne kategorien i hovedsak kjørbare filer (.exe).

Wi-Fi-tilkoblingsdata

Denne informasjonen analyseres for at vi skal kunne advare brukere om usikre (dvs. dårlig beskyttede) Wi-Fi-tilgangspunkter, noe som bidrar til å hindre at personlige data blir fanget opp av uvedkommende.

Brukerkontaktdata

E-postadressene oppgis frivillig av brukere og brukes til godkjenning i nettportalen My Kaspersky, der brukere kan administrere beskyttelsen sin eksternt. E-postadresser brukes også til å sende målrettede meldinger (f.eks. med viktige varsler) til brukere av Kaspersky Lab-produkter. Brukere kan også valgfritt oppgi navnet som de vil bli titulert med i My Kaspersky-portalen og i e-post).

Kan dataoverføring begrenses?

Ved å godta lisensavtalen under produktinstallasjon og brukeravtalen for Kaspersky Security Network (KSN) samtykker brukeren i at det sendes bestemt informasjon til Kaspersky Lab. Mengden informasjon og strukturen på den avhenger av produktet, så les avtalene nøye. Bedriftsbrukere kan forhindre at det sendes data til Kaspersky Lab. Hjemmebrukere kan begrense dataene som sendes, til anonymisert informasjon om lisensen, produktet, enheten som produktet er installert på, oppdagede trusler og besøkte nettsteder ved å fjerne avmerkingen i de aktuelle boksene i innstillingslisten.