Våre arbeidsområder

 

   

Forskning og utvikling

Vi i Kaspersky Lab hjelper mennesker å beskytte det som betyr mest i deres verden. Forsknings- og utviklingsavdelingen er kjernen i selskapet vårt, det er der alle våre produkter og tjenester utvikles og forbedres. Det er lenge siden vi utvidet virksomheten utover programvare for virusbekjempelse – vi arbeider iherdig for å bli den anerkjente lederen i det globale markedet for informasjonssikkerhet. Forskning og utvikling har en avgjørende rolle i dette.

Vi forstår verdens nettrusselbilde, og våre eksperter besitter enorm kunnskap og erfaring i å oppdage og nøytralisere alle former for skadelige programmer. Den enorme mengden ekspertise vi har tilegnet oss gjennom mange år med å bekjempe de store IT-truslene, er vår mest verdifulle ressurs. Ekspertise, naturlig nysgjerrighet og en ambisjon om å bli best – det er det som skiller oss fra andre. Hvert år utvikler og lanserer vi innovative produkter for å beskytte alt og alle, fra barn på Internett til kritisk infrastruktur.

Forsknings- og utviklingsavdelingen er stedet der nyskapninger blir virkelighet, der nye utfordringer venter deg hver dag, og der du vil kunne realisere ditt fulle potensial i det edle oppdraget å redde verden fra Internett-trusler.

   

Fremtidige teknologier

Denne avdelingen skaper og utvikler den neste generasjonen IT-sikkerhetsprodukter. Et av dem er en industriell nettsikkerhetsløsning. Den er utformet spesielt for å beskytte komplekse miljøer som inneholder et variert utvalg av proprietære systemer. Den er svært effektiv og inneholder profesjonell designkonfigurasjon av våre sikkerhetsteknologier og -tjenester som du trenger. Vi arbeider for å gi omfattende industriell nettsikkerhet, fra mennesker til prosesser og teknologier: opplæring, tjenester, teknologi.

   

Divisjoner i kjernevirksomheten

Strategisk markedsføring, konsernvirksomhet, forbrukervirksomhet, små og svært små bedrifter, regionalt salg, kvalitetskontroll av virksomhet, global teknisk støtte og salgsoperasjoner har ansvaret for det store omfanget av salgs og markedsføringsaktiviteter over hele verden.

   

Konsernkommunikasjon og kontoret til administrerende direktør

Avdelingen for konsernkommunikasjon er involvert i administrasjon av intern og ekstern kommunikasjon. Den forklarer selskapets misjon – dets kombinasjon av visjon og verdier – for interessenter og medier. Avdelingen utarbeider meldinger og rapporter til allmennheten og medarbeiderne og foreslår nye tiltak for å holde selskapet ledende på kommunikasjon. Kontoret til administrerende direktør koordinerer selskapets globale, offisielle policyagenda ved å administrere både selskapets og administrerende direktørs samarbeid og kommunikasjon med nasjonale og internasjonale myndighetsorganer, inkludert å koordinere deltakelse i arrangementer, programmer og prosjekter på myndighetsnivå og forhandle kontrakter og strategiske allianser. Samtidig leder avdelingen det personlige medie- og støttekontoret til Eugene Kaspersky – grunnlegger, styreformann og administrerende direktør i Kaspersky Lab.

   

IT- og driftseffektivitet

IT-avdelingen er en fullverdig partner for selskapets kjernevirksomhet. Den støtter alle selskapets initiativer innen produktutvikling og automatiserer dets forretningsprosesser. IT-avdelingen utvikler tjenester og systemer som bidrar til å utvide selskapets virksomhet, og bygger og støtter IT- samt forsknings- og utviklingsinfrastrukturen. Kaspersky Labs verdier, spesielt å levere resultater i komplekse miljøer gjennom fokusert teamarbeid, i tillegg til å sikre optimal kvalitet og pålitelighet, er en del av den daglige IT-driften og -kulturen i dag – og har vært det i flere år – etter at IT-visjonen ble lansert.

Avdelingen for driftseffektivitet har ansvaret for analyse og forbedring av forretningsprosesser og forvalter selskapets prosjektportefølje og dens integrasjon med beslutningsprosessen.

   

Økonomi og administrasjon

Økonomiavdelingen fokuserer på bærekraftig selskapsvekst. Den gir interessenter innsikt i forretningsdata og leverer komplekse løsninger på økonomiområdet. Avdelingen tar seg av regnskap og rapportering, økonomisk planlegging, kontroll og analyse, innkjøp, skatter og avgifter og kontoradministrasjon i hele verden.

   

Jus og sikkerhet

Avdelingen for jus og sikkerhet gir støtte til virksomheten i forbindelse med alle juridiske og sikkerhetsrelaterte problemstillinger: selskapsjus, immateriell eiendom, kontraktsjus, informasjonssikkerhet osv.

   

Humankapital

Mennesker er en avgjørende del av KL-formelen – det er en våre verdier. Teamene for humankapital gjør hver dag sitt ytterste for å tiltrekke seg de smarteste menneskene og hjelpe dem å utvikle seg og vokse – og gi dem smarte tjenester og flotte ytelser. Vi er her for å hjelpe teamet vårt å vokse og bli stadig mer profesjonelt. Vi er en partner for forsknings- og utviklings- samt forretningsavdelinger, og vi er her for alle som velger Kaspersky Lab for neste stadium i karrieren sin.